Lars Vorland mener det burde gått an å løse pensjonsforhandlingene uten streik. Foto: Rune Nilsen

Vorland om streiken: – Sterkt beklagelig

Skrevet av Lars Vorland
01.06.2019 12:10

DEBATT: Helse Nord-sjefen mener pensjonstilbudet fra helseforetakene er mer enn godt nok.

Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne. 

I forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i fjor, ble minstegrensen på 20 prosent for innmelding i pensjonsordningene videreført. LO og YS krever nå at denne grensen skal fjernes for deres medlemmer i sykehusene.

For å løse streiken, har helseforetakene derfor tilbudt LO og YS at ingen stillinger skal utlyses i mindre enn 20 prosent. Dermed blir alle faste nyansatte innmeldt i pensjonsordningen. Alle nåværende fast ansatte som er organisert i LO/YS og som har lavere samlet ansettelsesforhold enn 20 prosent, vil få tilbud om å utvide sitt ansettelsesforhold til minimum 20 prosent, slik at disse også meldes inn i pensjonsordningen. 

Dette tilbudet vil innebære at de som ønsker det kan meldes inn i pensjonsordningen og få pensjon fra første krone.

Regjeringen har nå nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere pensjon fra første krone, herunder minstegrense for innmelding i pensjonsordningene. Resultatet fra dette arbeidet må være klart før det kan vurderes endringer i sykehusenes pensjonsregler.

Lars Vorland, administrerende direktør, Helse Nord

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.