Foto: Kristian Rødvand

"Vindkraft vil ha stor innvirkning på kommende valg"

Åpent brev til stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV)

Hei Mona.

Før helga var eg sammen med venner i Motvind Rana og Vefsn, i Vefsn og utviste en smule sivil ulydighet i Vesterfjellan (Øyfjellet). Der drives anleggsarbeid for vindturbiner, uten at konsesjonsvilkårene er oppfylt. Utbygger har ikke kommet til enighet med reindriftsnæringa i området. Reinbeitedistriktet er tilbudt «smuler» for at deres næringsvirksomhet blir lagt under turbiner. Statens maktapparat, politiet, stiller opp for at dette arbeidet får skje uhindret.

Dette er samisk land, hevdvunnet gjennom århundrer.  Nedfelt i høgsterettsdom midt på 1800-tallet: Dette erkalvingsland for sørsamisk reinbeitedistrikt.
Stortinget godtar at internasjonal storkapital driver spekulasjon i norsk natur. Nå har Norge gitt Eolus dette samelandet. De selger videre til tyske Aqulia, og pantsetter hos nederlandske Radobank. Og alle tjener vel millioner, for ikke å si milliarder?

Reindrifta har bedt folket om hjelp. Og folk stiller opp. Den norske stat er blitt motpart til den sørsamiske reindriftsnæring. 

Det var øredøvende enighet i Stortinget da dette ble igangsatt. At internasjonal storkapital kan drive spekulasjon med norsk natur.

For vindanlegg skal Energiloven gjelde, og ikke Plan og bygningsloven. Vi har fått et Energidirektorat som ikke opptrer nøytralt. De holder seg ikke til mandatet om å sørge for rasjonell kraftforsyning. Direktoratet er blitt storkapitalens brekkstang til naturområdene våre.

Stortinget har begynt å våkne. Og vedtok 19. juni i år en gjennomgang av alle gitte konsesjoner.

Eg veit jo at det også i vårt parti er ulike meninger om vindkraft. Men Landsstyrets siste vedtak, synes eg var bra! Så er eg klar over at det i partiet pågår et programarbeid, som eg har tru på. Og eg forventer ikke at du skal forgripe denne debatten, og avgi programærklæring i dag. Men eg er ganske sikker på at programmets innhold om vindkraft, vil ha stor innvirkning på kommende valg. La meg si det slik: Eg håper inderlig at mitt parti vil havne på «rett side» i turbindebatten.

[annonse]
LES OGSÅ:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.