Anne Hege Herring under Motvinds fakkeltog i september. Foto: Kjærstin Berntzen

"Vil verden bedras?"

Anne Hege Herring har skrevet et dikt til Motvind bevar Øyfjellet og Sjonfjellet, som hun ønsker å dele med våre lesere.

 

VIL VERDEN BEDRAS?

Det var motvind i fra nord

som kom inn i en fjord

og et forfriskende drag

helt sør i fra Trøndelag

Det satt folk rundt bordet

og mange tok til ordet

mot det som kalles et rov:

[annonse]
At den norske grunnlov

blir offer for tolkningen

og går mot befolkningen


Det at politikere 

er så mye likere

for loven enn folket

Som føler seg dolket

av dommen i ryggen

og ført inn i skyggen

av kapitalens makt

Som uten den ringe akt

for mennesker og natur

turer fram i full mundur


Storting og regjering

Speiler folkets mening

Det er like lite stas

å bedra som å bedras

Vi står ved fjellets fot

og taler Roma midt i mot

 For grådighetens kall

[annonse]
ga romerrikets fall


Vi kan bare ane

at i Vatikanet

begynner pave Frans

å spå en annen dans


Ikke rundt gullkalven

men rett til full allmenn

medbestemmelse i

et nytt demokrati


Må rettferdet seire

og vi kunne feire

Ei ny tid selv for Roma

Tida etter sodoma (les corona)


Anne Hege Herring