Nordland SVs Aase Refsnes og Kirsti Bergstø, Troms og Finnmark SV, vil samle Nord-Norge.

Vil samle Nord-Norge igjen

Skrevet av Roger Marthinsen
06.09.2019 11:18

SV ønsker ny samling i nord og vil opprette samarbeidsutvalg for Nord-Norge.

I 2011 ble Landsdelsutvalget lagt ned. Nå vil SV i Nordland, Troms og Finnmark etablere et nytt landsdelsutvalg. Man mener Nord-Norge i altfor stor grad blir blir "overkjørt", noe som skyldes at de tre nordligste fylkene i for liten grad står samlet.

– Samling fordrer samvær, og etter at Landsdelsutvalget ble lagt ned i 2011, har det vært få arenaer der fylkene kan samkjøre politiske prioriteringer. SV mener at Nord-Norge raskt må ta grep for å øke sin gjennomslagskraft saker som er avgjørende for landsdelens fremtid. SV i Nordland, Troms og Finnmark vil derfor foreslå å etablere et landsdelsutvalg i de nye fylkestingene etter valget. Vi håper flere parti ser viktigheten av et sterkere samarbeid i nord og at de vil støtte forslaget, sier Nordland SVs Christian Torset og Aase Refsnes, og Bjarne Rohde og Kirsti Bergstø, Troms og Finnmark SV, i en felles uttalelse.

De fire SV-toppene fremhever at de siste årene, og spesielt nå i valgkampen, har vist at Nord-Norge har en sterk og felles oppfatning av at landsdelen blir systematisk nedprioritert i viktige saker, spesielt infrastruktur- og utviklingsprosjekt. Man mener det er åpenbart at Nord-Norge har krav på større innflytelse og selvbestemmelsesrett over egen utvikling.

– Folket i nord har reist seg mot sentralmakta i tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, og har reagert kraftig mot Oslo-elitens nedlatende holdning til Nord-Norgebanen. I fiskeriene kommer stadig mindre av fisken kysten til gode, noe som har gjort mange engasjerte. Den sterke motstanden mot sentralisering har også vist seg i motstanden mot politireformen, mot nedleggelsen av Andøya Flystasjon, mot nedleggelsen av høyere utdanning på Helgeland og mange andre saker, sier Torset, Refsnes, Rohde og Bergstø.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.