Vil øke barnetrygden

Linda Helen Haukland i Nordland KrF vil ha 2000 kroner i måneden for barn opp til 6 år


I år er vi inne i det som av mange beskrives som en dyrtid, der ringvirkningene av krigen i Ukraina gjør at mange kjenner på en betydelig usikkerhet i møte med 2023. Nordland KrFs største bekymring er den økende barnefattigdommen som er merkbar også i fylket vårt denne jula.

Samtidig settes barnetrygden under press som universell ordning. Vi mener den dokumenterbare effekten denne ordningen har i kampen mot barnefattigdommen, bør tilsi at den verken skal behovsprøves eller skattlegges slik enkelte nå foreslår. Det er snarere et behov for å øke ytelsen og lovfeste retten til at barnetrygd og kontantstøtte holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp slik at den kan virke godt for dem som trenger den mest.

Barnetrygden må økes og bevares som en universell ordning for alle med barn. dette er den enkeltstønaden som har størst betydning for å hjelpe norske barn ut av fattigdom og sikre inkludering. Effekten er dokumentert og vi trenger derfor en reell økning i denne ytelsen, ikke bare en prisjustering.

Nordland KrF går til valg på at barnetrygden økes til 2000 kroner per måned opp til seks år, og at den økes til 1500 kroner per måned mellom 6 og 18 år. En økning av barnetrygden er det beste verktøyet vi har for å gi alle barn likere muligheter, og bør derfor tas i bruk for å motvirke at barnefattigdommen fortsetter å øke.

- Linda Helen Haukland
Førstekandidat Nordland KrF

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.