Foto: Roger Marthinsen

Vil ha gratis hurtigbåt

Skrevet av Kristian Rødvand
15.04.2021 19:34

Senterpartiet vil prioritere både gratis båt- og ferge for folk på steder uten fastlandsforbindelse og i utkantene.

– Etter å ha vært ganske alene om å fremme forslag gjennom år for å få til en bedre båt- og fergepolitikk er det gledelig at det nå nærmest er et kappløp for å økonomisk lette hverdagen for folk som er avhengig av sjøvegen, sier Siv Mossleth, transportpolitisk talsperson i Senterpartiet.

Senterpartiet vil gå lengre enn fergeforliket i februar. Opposisjonen på Stortinget påla da regjeringa om å halvere fergeprisene allerede i 2021, og komme med en forpliktende plan for halvering av fergeprisene på både riksveg- og fylkesvegprogram. Flere politikere fra Senterpartiet, med partileder Trygve Slagsvold Vedum i spissen, fremmet derfor et representantforslag om en reform av finansiering av ferge- og hurtigbåttilbudet 18. februar.

–  FrP har etter sju år i høyreregjeringa plutselig nå rett før valget fått for seg at det må gjøres noe med fergeprisene. Det er bedre sent enn aldri, men det er synd at både FrP og de andre partiene glemmer å de som bruker hurtigbåtene, sier Mossleth.

Fergeprisene på riksvegstrekninger som høyreregjeringen og FrPs statsråder har hatt ansvaret for, har slett ikke hatt rimelige priser. En Bodøtur for en familie fra Værøy eller Røst med bil får en kostnad på ca 1000-1200 kroner

Senterpartiets representantforslag skal behandles i Stortinget 20. april. Tre av forslagene representantene fra fremmet ble avvist fordi de har vært fremmet før. Her er Senterpartiets forslag som fremmes som mindretallsforslag i Stortinget.

Dette er Senterpartiets forslag

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.

Stortinget ber regjeringen innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet.

Stortinget ber regjeringen innføre etterskuddsbetaling for AutoPASS for ferge, med et depositumsbeløp, lik ordningen med AutoPASS for bompenger.

[annonse]
Dette forslaget har fått tilslutning fra Frp og fremmes av både Sp og FrP

Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan ferge- og hurtigbåttilbudet langs kysten kan sikres og forbedres.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.