Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen vil ha flere kommuner med Trafikker kommune-status i Nordland. Foto: Kristian Rødvand

Vil ha flere Trafikksikre kommuner

Skrevet av Roger Marthinsen
11.11.2020 17:00

Fylkesrådet kreve at en kommune skal være godkjent som Trafikksikker kommune, for å kunne søke om trafikksikkerhetsmidler. 19 av 41 kommuner i Nordland har i dag denne statusen – se hvilke.

Fylkesrådet ønsker flere Trafikksikre kommuner, og legger krav om at en kommune skal være godkjent som Trafikksikker kommune for å kunne søke om fysiske trafikksikkerhetsmidler.

– Trafikksikkerhetsarbeidet er et langsiktig og planmessig arbeid som må foregå hele tiden, påpeker leder i Nordland trafikksikkerhetsutvalg, fylkesråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Dette er også årsaken til at fylkesrådet anbefaler fylkestinget å legge mer trykk i arbeidet med å få flere kommuner til å defineres som trafikksikker.

– Det vil være svært positivt for trafikksikkerhetsarbeidet i Nordland om alle kommuner blir godkjent som trafikksikker. Men kommunene må ha mulighet til å tilfredsstille det nye kravet før det settes i kraft. Derfor foreslår vi at kravet for å kunne bli tildelt trafikksikkerhetsmidler til fysisk tiltak, først skal gjelde fra 2022, sier Bentzen.

Kommunene er viktige aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport– tjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

– Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Å være Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Et arbeid som vi vet nytter, når det gjøres planmessig over tid, sier Bent-Joacim Bentzen.

Seniorrådgiver Harald Heieraas i Trygg Trafikk har jobbet med trafikksikkerhet i flere tiår. Han anerkjenner føringen om å være Trafikksikker kommune for å kunne søke om trafikksikkerhetsmidler. Også Heieraas mener det planmessige arbeidet er det eneste som nytter.

– Ved å gjøre trafikksikkerhetsarbeidet gjennomgående i kommunene, kan man ikke bare oppnå et fokus og en holdningsendring, men man gjør kommunen ansvarlig til å tenke trafikksikkerhet på alle nivå, påpeker Harald Heieraas.

I Norge er 116 kommuner godkjent som Trafikksikker kommune. I Nordland er 19 av 41 kommuner godkjent som Trafikksikker kommune. Her er kommunene: Andøy, Beiarn, Bindal, Bodø, Bø i Vesterålen, Dønna, Evenes, Fauske, Gildeskål, Hadsel, Hemnes, Lødingen, Meløy, Nesna, Saltdal, Sortland, Sømna, Vefsn og Øksnes.

[annonse]
---------------

LES OGSÅ:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.