Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

Vil åpne kommunegrensene på Helgeland

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
21.03.2020 10:55 - OPPDATERT 21.03.2020 15:01

NHO Nordland, LO Nordland, NAV Nordland og fylkeskommunen i Nordland vil droppe lokale karanteneregler for å trygge arbeidsplasser.

– Koronakrisen gir utfordringer for kommunene som ønsker å verne egne innbyggere best mulig, men det er et stort problem at lokale smitteverntiltak, reiseforbud og karanteneregler stanser forsyninger og truer viktige samfunnsfunksjoner i Nordland, skriver NHO, LO, NAV og fylkeskommunen i Nordland i en pressemelding.

Kommuneoverlegene på Helgeland har blitt enige om å innskjerpe retningslinjene for reiser til kommunene på Helgeland.

Vedtaket innebærer blant annet at kommer man til en av disse kommunene fra et sted i Norge utenfor Helgeland, skal man i karantene. 

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, opplever nå at en rekke bedrifter av ulike størrelser og i forskjellige bransjer rapporterer om store utfordringer med lokale inn- og utreiserestriksjoner og karantenebestemmelser.

– SKADELIGE

- Vi frykter at lokale reiserestriksjoner og karanteneregler kan være så skadelige at folk ikke har en arbeidsplass å komme tilbake til etter at koronapandemien er under kontroll. Vi ser nå at noen av de mest inngripende tiltakene ikke har ønsket effekt, sier regiondirektøren. I likhet med de andre samarbeidsorganene er han opptatt av at alle må høre på de nasjonale rådene fra helsemyndighetene, og Folkehelseinstituttet anbefaler nå å ikke iverksette lokale reiserestriksjoner.

Fylkesdirektøren i NAV Nordland, Cathrine Stavnes, er opptatt av at ulike tiltak i kommunene ikke må hemme utviklingen for arbeids- og næringslivet i andre kommuner.

- Mange som nå blir permitterte kan ha kompetanse som er etterspurt av arbeidsgivere i nabokommunene, også knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner, sier Stavnes.

– Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, mener fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

[annonse]
- Etter liv og helse er det klart viktigste vi kan gjøre å holde hjulene i gang. Hvis lokale tiltak ikke hjelper til å hindre smitte, må de oppheves slik at næringslivet kan holde hjulene i gang. Vi trenger at bedriftene skaper verdier, arbeidsplasser og aktiviteter når krisen er over. Vi trenger absolutt ikke å sende enda flere ut i arbeidsledighet nå, sier Norvoll. Han mener det er viktig at arbeidstakere skal kunne reise over kommunegrenser selv om det er restriksjoner på andre reisende.

Flere bedrifter i Nordland varsler at det er krise om ikke reiserestriksjonene mellom kommunene i Nordland oppheves umiddelbart. Også LO i Nordland støtter budskapet. De er ikke i tvil når de varsler at det vil gi et nådestøt for flere bedrifter dersom en del av tiltakene ikke oppheves.

Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, mener fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.
- Vi har mange bedrifter med nok arbeidsoppgaver, men de blir hindret av stengte kommunegrenser og karantene på ansatte som passerer grensene. Rana Gruber er blant bedriftene som har store problemer med å opprettholde produksjonen, sier regionleder i LO Nordland Rita Lekang.

Også justisminister Monica Mæland har kritisert restriksjonene.

– Dette får negative ringvirkninger. Folkehelseinstituttet er tydelig på at de lokale tiltakene nå har liten effekt på smittespredning siden vi har fått på plass veldig inngripende nasjonale tiltak for hele befolkningen, sier Mæland.

NHO, LO, NAV og Nordland fylkeskommune er samstemte om hva de mener kommunene nå må gjøre:

- Kommunene i Nordland må koordinere restriksjonene bedre, det bør være like regler.
- Tiltak må ikke hindre at nødetater, nødvendige varer og arbeidstakere kommer over kommune- og fylkesgrenser.
-Fylkesmannen bør få myndighet til å forvalte karantenereglene.
- Kommunene må ta ansvar nå. Levedyktige bedrifter kan ikke hindres fra å holde hjulene i gang. Særlig ikke når det går mot helsemyndighetenes råd.

-------

LES OGSÅ

 

Les mer om:

Korona