"Vi vet at vi i fremtiden trenger atskillig flere varme hender og innovative tjenester i omsorgen."

DEBATT: –Når jeg ser hvor hektiske dager våre ansatte har, tror jeg ikke at omsorgstjenestene til de eldre blir bedre av å redusere årsverkene i direkte brukerkontakt. Er det dette Kjerkol mener med «best og ikke billigst eldreomsorg»?, spør Administrerende direktør Ingvild Kristiansen i Stendi.

Hva er best mulig eldreomsorg?

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget har de siste dagene kommet med usannheter om Stendis drift av sykehjemmet og hjemmetjenestene på Austevoll, og om privat omsorg generelt, i en rekke lokalaviser. Det kan jeg ikke la stå uimotsagt.

Dessverre er det flertall i kommunestyret for ikke å utløse opsjon på videre drift når kontrakten vår utløper i juni neste år. Det er imidlertid enighet om at beslutningen ikke handler om kvaliteten på tjenestene våre. Stendi skårer høyt på pårørende- og brukerundersøkelser og vi leverer gode individuelt tilpassede tjenester til alle våre beboere og brukere av hjemmetjenester på Austevoll. 

I den tiden vi har driftet omsorgstjenester på Austevoll har vi økt antall ansatte i pleien med hele ni årsverk. Overraskelsen er derfor stor når vi nå ser av budsjettene til kommunen at det er foreslått å redusere tilsvarende antall årsverk. Hvis dette blir vedtatt i budsjettbehandlingen den 19. desember, skal kommunen drifte videre med 75 årsverk mot våre 84. 

Austevoll er ikke det eneste eksemplet på at det offentlige kutter antall stillinger i pleien når kommunen tar over driften av privat drevne sykehjem. Det ryktes at Oslo kommune har gjort det samme på Uranienborghjemmet, altså redusert antall årsverk i pleien sammenlignet med hva Stendi hadde da vi overleverte dette sykehjemmet til kommunen i juni i år. Når jeg ser hvor hektiske dager våre ansatte har, tror jeg ikke at omsorgstjenestene til de eldre blir bedre av å redusere årsverkene i direkte brukerkontakt. Er det dette Kjerkol mener med «best og ikke billigst eldreomsorg»?

Når jeg leser utsagn som «kommersielle aktører som kan gjøre butikk av våre eldre pleietrengende» så ville jeg vanligvis trodd at det var skrevet av noen helt ute på ytterste venstre fløy, og ikke helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Et parti som tidligere har vært pragmatisk til å samarbeide med private i omsorgen. 

Og la meg igjen minne om at Stendi, som de fleste andre private aktører på dette området, er bundet av tariffavtaler, har et godt samarbeid med våre lokale tillitsvalgte og har en høy andel heltidsstillinger. Pengene vi forvalter på vegne av det offentlige går til god omsorg. 

La oss heller samarbeide om en bærekraftig eldreomsorg som fokuserer på løsningene, fremfor ideologi. Vi vet at vi i fremtiden trenger atskillig flere varme hender og innovative tjenester i omsorgen.

Ingvild Kristiansen

[annonse]
Administrerende Dirketør

Stendi

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.