Illustrasjon: Christian Sivertsen etter idé av Stig Ove Sivertsen

– Vi tror at fleste av de nye arbeidsplassene i kommunen vil komme fra turistnæringen i fremtiden. Men vi må være med nå når toget går.

Skrevet av Knut Wulff Hansen, leder VTP
29.07.2019 08:57 - OPPDATERT 29.07.2019 16:30

LESERBREV: Baustein, Vefsn sin maritime bydel.

Mange norske byer har gjort om gamle industriområder til maritime bydeler, med kanaler, leiligheter, restauranter og kaiplasser.

I Vefsn kan dette området bli Baustein. Allerede er det etablert en bystrand hvor det daglig er et yrende badeliv. Nord for bystranden kan vår maritime bydel begynne. 

Vår interesse for fjord og hav har bidratt til en flott småbåthavn på området. Den lives opp med ukentlig salg av ferske reker fra den lokale rekebåten. En utvidet småbåthavn med gjestehavn vil få flere båtturister. Området, med sin synlige beliggenhet fra E6, vil også tiltrekke seg bilturister fra sør og nord. Bytoget vil ta besøkende inn til sentrum. Eller de kan benytte seg av kommunens bysykler.

I Norge er det et økende antall arbeidsplasser i turistnæringen. Det er 2600 ansatte i reiselivsnæringen bare i Tromsø kommune. Reiselivssjefen i Tromsø skriver: "Reiselivsnæringen har hatt en langt sterkere verdiskapningsvekst enn det øvrige næringslivet og blir stadig viktigere for de lokale bedriftene". Prognoser sier at turistnæringen i Vefsn kan generere 300-500 arbeidsplasser på 5 – 10 år.

I dag er Vefsn en industrikommune og har et av verdens beste aluminiumsverk. Vi har også mange tilgjengelige industritomter rundt i kommunen, men det er vanskelig å få nye industribedrifter til å etablere seg. Det vil alltid være en regional kamp om de største bedriftene, men vi skal alltid være først ute for å tilby plass på våre industritomter. Kommunen har bynære tomter på Øya og Holandsvika. Baustein skal ikke være området for tungindustri!

I Vefsn har vi alle muligheter for å være med på den pågående turistsatsingen i Norge. Vi har en mangfoldig kommune med et flott sentrum. Vi har de samme mulighetene som Tromsø med hav, fjell, snøskuterløyper, nordlys etc. Men vi må ikke ta kommunens skjønnhet, mangfold og muligheter for gitt og la den passivisere oss. Vi må pusse på den, utvikle den kontinuerlig og by den frem. For også på dette området er vi i konkurranse med mange andre kommuner, som forskjønner og utvikler sine kommuner.

Vi tror at fleste av de nye arbeidsplassene i kommunen vil komme fra turistnæringen i fremtiden. Men vi må være med nå når toget går. Det er ikke lenge siden vi bare anså Øyfjellet som en skygge for solen og nå er det blitt et fantastisk aktivum for vår begynnende turistsatsing. Mange ildsjeler har allerede gjort mye innen turistnæringen. Et eksempel er Naturlige Helgeland som har gjort en fantastisk jobb med å sette kommunen på kartet. Til og med har de satt opp et stort reklameskilt ved E6, som lenge var ansett som umulig å få til. De er bare starten på den turistnæringen vi kan få, men da må vi få en større systematisk satsing fra kommunen med en visjon og kanskje en egen turistavdeling. Da må kommunen ikke begynne med å ødelegge kommunens beste område.

Vefsn Tverrpolitiske Parti (VTP) mener at vi må utvikle Baustein til å bli en turistmagnet for turister både fra land og vann. Mellom bystranden og den maritime bydelen kan det være en stor parkeringsplass, med oppstilling for bobiler. Herfra kan det gå guidete turer til Elsfjord, Herringen, etc. med alle slags tilbud både vinter og sommer, som også vil skape aktivitet og arbeidsplasser i distriktene. Fra den maritime bydelen kan båter ta turister ut til den fantastiske Helgelandskysten. På denne måten blir Vefsn porten til opplevelsene på ytre Helgeland.

[annonse]
Men for at vi skal lykkes må vi bevare Baustein til formålet. Det er dette området alle turister og forbipasserende ser. Gjennom dette området kan vi skape lysten til å stoppe for å oppleve kommunen vår. Ingen skilt i verden kan erstatte tiltrekningen som et riktig opparbeidet Baustein kan.

En stemme til VTP er en stemme for bevaring av Baustein og økt satsing på arbeidsplasser i turistnæringen.

PS. Flere ønsker å fylle området med tungindustri. Snart er det valg og du kan være med å avgjøre områdets skjebne med din stemme.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.