"Vi trenger mer målrettede løsninger rettet mot befolkningen vår. Det må bli Nordland sin tur!"

Skrevet av Mona Nilsen
26.03.2021 13:26

– Det gjør det vondt å se så mange av cafeene våre, kulturlivet vårt og andre næringsaktører igjen stenge ned, skrive Stortingskandidat Nordland Arbeiderparti Mona Nilsen

Krisepolitikken må bli mer rettferdig!

Nå har vi igjen kommet i en situasjon der landet har stengt ned. Det er nødvendig for å få kontroll på smitten. Likevel gjør det vondt å se så mange av cafeene våre, kulturlivet vårt og andre næringsaktører igjen stenge ned. Arbeiderpartiet har siden starten av pandemien sagt at pengene skal brukes på og til å sikre gode ordninger for arbeidsfolk. å støtte disse bedriftene Ikke til skattekutt for rike kapitaleiere i Oslo. 

I en tid med mye usikkerhet kreves det at vi fører en politikk som gir forutsigbarhet. Når folk mister jobbene sine, blir permitterte, ikke får feriepenger eller reiselivet sliter er det ikke tid for skattekutt for store bedrifter. Det hjelper ikke restaurantnæringen som for eksempel Kvitnes Gård i Nordland, at noen få tjener seg enda rikere. Vi trenger mer målrettede løsninger rettet mot befolkningen vår. Det må bli Nordland sin tur!

Arbeiderpartiet har foreslått på stortinget at vi skal øke garantirammen slik at det ikke bare er de største bedriftene som får garanti for likviditetslånene. Vi har foreslått at bedrifter som er hardt rammet av pandemien ikke bare skal få kompensasjon, men også tilskudd og vi har foreslått en nasjonal ventilordning slik at ordningene favner flere.

Med disse forslagene får vi en rekke løsninger som er nødvendige for å sikre folks inntekt, forhindre at arbeidsplasser nedlegges og for å bidra til at vi er klare for å få økonomien raskt i gang når smittevernstiltakene endelig kan lempes.

Tiden fremover vil også handle om hvilket Nordland og hvilket land vi ønsker i tiden etter korona. Vi skal ikke tilbake til samfunnet slik det var før. Vi skal fremover. Til et samfunn der vi fortsatt har et kulturtilbud som kan berike livene våre, der vi har et mer anstendig arbeidsliv og det vi har jobber til folk som trenger det. 

 

Mona Nilsen

Stortingskandidat Nordland Arbeiderparti

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.