"Vi trenger mer av det som forener."

Skrevet av Odd Langvatn, Vefsn Høyre
22.10.2020 17:48

Jeg er veldig glad for at ideen og initiativet for å få en del av rekruttskoleutdanningen i Forsvaret lagt til Nord-Norge, synes å få økt oppslutning . 

Det er stadig flere som tar til orde for å vurdere og tallfeste et slikt alternativ helt konkret. Nord-Norge er militærstrategisk viktig og vi trenger flere kvinner og menn i grønt som er rotfestet i landsdelen. Samtidig er Drevjamoen svært gunstig plassert.

Det må utvides kapasitet enten det er snakk om Terningmoen eller Drevjamoen. Og selv om det bor flest folk på Østlandet, kan ikke alt ligge der. 

Nordland Høyre frontet på årsmøtet i november 2019 enstemmig ideen om å vurdere Drevjamoen for en del av rekruttskoleutdanningen.

Nå signaliserer både AP, SP, FRP m.fl at de også synes det er verdt å få en konkret vurdering av kostnader og annet slik at man har et godt beslutningsgrunnlag, ettersom dette ikke er gjort så langt i prosessen.

Jeg vil fortsatt jobbe for at også partifeller i Høyre på Stortinget støtter en slik tilnærming i behandlingen av den reviderte langtidsplanen. I løpet av de siste månedene har vi hatt mange Høyrefolk på besøk på Drevjamoen, og felles for disse er stor entusiasme for mulighetene som ligger der.

Det handler om å flytte Forsvarets tyngdepunkt nordover på alle områder, se kostnader og andre hensyn i sammenheng.

I tillegg hadde det selvfølgelig smakt bra med en sak på Helgeland som var vinn-vinn mellom regionene.

Det har det vært for få av de siste årene. Vi trenger mer av det som forener.

[annonse]
 

 

Odd Langvatn.

Vefsn Høyre. Kandidat for Nordland Høyre til Stortinget 2021-2025

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.