DEBATT

Vi trenger et sterkere mattilsyn –⁠ ikke flere organer.

Representatene i SP vil at mattilsynet fortsatt bør ha ansvaret for dyrevelferden, og skriver at dyrevelferd og matsikkerhet er noe som går hand i hand i dette innlegget.


Vi trenger et sterkere mattilsyn – ikke flere organer.

Den siste tiden har det vært flere innlegg ute i diverse aviser som kritiserer
mattilsynet som organ for å ivareta dyrevelferden. «Dyrevern har aldri hørt
hjemme i et tilsyn med fokus på mat og forbruk» skriver Siri Martinsen i Avisa
Nordland.

Vi mener mattilsynet fortsatt bør ha ansvaret for dyrevelferden, fordi man da har
ett organ som kan veilede og rådgi under hele prosessen, fra veiledning om
hvordan man ivaretar fødende og nyfødte dyr, og hele veien frem til slakting og
behandling av kjøtt. Dyrevelferd og matsikkerhet går hand i hand, og friske og
glade dyr er grunnleggende for å produsere trygg mat av god kvalitet.

For bøndene er det å ha ett organ uvurderlig, nettopp fordi det blir samme
personen man kan kontakte uansett hva man lurer på. Dette gjør at det blir kort
vei fra bonde til tilsyn, og terskelen for å spørre om råd holdes lavere enn hvis
man må begynne å spekulere i hvem man skal kontakte «denne gangen»

Det er ikke til å stikke under en stol at mattilsynet har, og fremdeles står ovenfor
problemer knyttet til bemanning og kapasitet. Det er flere ganger varslet om for
lite kapasitet for å følge opp bekymringsmeldinger som kommer inn og foreta
regelmessige tilsyn ute på gårdene. Svaret ligger likevel i å bygge opp
mattilsynet, fremfor å rive det ned. I stortingsprogrammet slo Senterpartiet fast at
vi ønsker å styrke mattilsynet, samt ha en dyrevelferd i verdenstoppen. Begge
disse punktene ble med over til Hurdalsplattformen og er noe regjeringen
kommer til å jobbe hardt for de neste tre årene.

Allerede i høst begynte regjeringen å ta tak i problemstillingen gjennom å øke
budsjettet til mattilsynet med 20 millioner kroner, hvorav halvparten var
øremerket arbeid med dyrevelferd. Den andre halvparten skal gå til
modernisering og effektivisering av mattilsynets systemer, slik at man på sikt vil
kunne frigjøre mer tid som man kan bruke til å føre tilsyn.

20 millioner rekker ikke til å ta tak i alle utfordringene hos mattilsynet, men det er
en god begynnelse fra en regjering som enda ikke har lagt sitt første
statsbudsjett. Omstilling skjer ikke over natten, men det vil alltid være raskere å
bygge videre på et eksisterende tilbud enn å skulle bygge noe nytt ut fra
ingenting. Denne tidsbesparelsen vil komme dyrene til gode.

- Karl-Hans Rønning
gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget

- Svein Nilsen
fylkestingsrepresentant for Senterpartiet

- Felicia Skreslett-Smalsundmo
politisk nestleder i Nordland Senterungdom

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.