– Vi støtter de muligheter som måtte vise seg for at konsesjonstildelingen skulle kunne vurderes på nytt

Skrevet av Medlemsmøte i Vefsn SV
10.04.2019 13:31 - OPPDATERT 10.04.2019 17:22

LESERBREV: Vefsn SV er mot utbyggingen av vindkraftanlegget på Øyfjellet

Et enstemmig kommunestyre har tidligere gitt sin tilslutning til at det bygges vindkraftanlegg på Øyfjellet. Etter at konsesjon ble gitt i 2016 har imidlertid den politiske og folkelige motstanden vokst, etter hvert som man har blitt oppmerksom på de omfattende naturinngrepene utbyggingen representerer.

I følge konsesjonssøknaden fra Eolus Vind AB planlegges det å bygge ca. 150 km vei (tilførselsvei og internt vegnett) mellom de om lag 100 vindturbinene. I tilknytning til vegen skal det legges kabel slik at den totale veibredden med vegskulder og grøft blir

10 meter. Der veien svinger må den være bredere av hensyn til lasten som skal transporteres. I tillegg anlegges det møteplasser, lagringsplasser og oppstillingsplasser for kraner. Det planlegges tre masseuttak for stein, og hver vindturbinmast skal ha et betongfundament som krever et areal på ca. 300 m2. Inngrepene i den urørte naturen blir med dette meget omfattende.

Mastene vil bli mange, og de blir høye. De vil rage 80 – 120 meter over bakken, og de er dermed flere ganger høyere enn de såkalte «monstermastene» som fikk sitt navn i Hardanger. Landskapet vil bli totalt forandret. Estetikken endres og naturopplevelsen reduseres. Det enorme naturlandskapet blir et like enormt industriområde.

Øyfjellet er bynært, og område brukes derfor hyppig til friluftsaktiviteter. Under spesielle værforhold vil bruken av fjellet bli begrenset fordi det vil være forbundet med risiko å bevege seg i området pga faren for iskasting fra rotorbladene. Konsekvensene av å bli truffet vil kunne bli svært alvorlige. I Vefsn SV er vi svært kritiske til at allemannsretten på denne måten begrenses.

Fra andre store vindkraftutbygginger vet vi at dyre- og fuglelivet rammes hardt. De naturlige biotopene endres, plantelivet blir skadelidende og mange fugler kolliderer med rotorbladene. Lyden fra turbinene og lyset på mastene bidrar også til forstyrrelsene i naturen. At fugler også kan tiltrekkes av lyset, og dermed rammes av rotorbladene er en ikke usannsynlig konsekvens.

Utbyggingen vil også gi utfordringer for både reindrifta og den nye turismen som er under utvikling.

Vefsn SV slutter seg derfor til de som nå tar avstand fra prosjektet. Og vi vil derfor støtte de muligheter som måtte vise seg for at konsesjonstildelingen skulle kunne vurderes på nytt.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.