Stortingskandidat og leder av Nordland Ap, Mona Nilsen. Foto: Cristina Norum
DEBATT

"Vi skal styrke landets helsetjenester!"

– Vi trenger en økt satsing på de offentlige helsetjenestene, slik at tilbudene dekker behovet uavhengig av hvor man bor og størrelsen på lommeboka, skriver stortingskandidat og leder av Nordland Ap, Mona Nilsen.


De siste årene har vi sett flere store utfordringer innenfor helse eskalere. Sykehusene og medisinsk beredskap opplever sprengt kapasitet, fastlegekrisen og alvorlige tall for befolkningens psykiske helse.

Stortingsvalget blir et skille. Ønsker vi å fortsette med den utviklingen vi ser i dag, eller ønsker vi handling? Arbeiderpartiet har lagt frem det vi mener er en god begynnelse på å snu trenden, i vår 100-dagersplan. 

Sykehusene og beredskapen har blitt utfordret av koronapandemien. Mange helsearbeidere har stått på i en krevende situasjon, vært utslitte og satt sine egne behov sist i prioriteringsrekken. Det skal vi være takknemlige for, men vi må også være ærlige på at vi trenger en styrking av ressurser. Det skal være mulig å gi forsvarlig helsehjelp uten at det skal nå grensen for hva helsepersonell kan tåle og med lange køer for helsehjelp. 

Vi må ta situasjonen på alvor. For de alvorlig syke har vi ikke råd til å vente med livsviktig behandling. I vår 100 dagers plan for en ny regjering vil vi styrke sykehusene og den medisinske beredskapen. Dette er viktig for å ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer, som blant annet kreft, etter koronapandemien. 

Fastlegekrisen må også løses. Vår løsning er å korte ned listelengden til fastlegene, slik at det skal være en overkommelig arbeidshverdag og tid til pasientene. Vi vil endre dagens finansiering av fastlegeordningen og sikre legevakttjenesten. Arbeiderpartiet vil bruke 350 mill. kroner mer enn regjeringen på å korte ned listelengden til fastlegene og tilrettelegge for flere faste rekrutteringsstillinger i kommunene! 

Vi har store utfordringer innenfor psykisk helse. Mange sliter, og det er lange køer for behandling og helsehjelp. Noen har behov for behandling hos psykolog, for andre vil gode lavterskeltilbud gjøre god nytte. Derfor skal vi bevilge mer penger til lavterskel psykisk helsehjelp, for at kommunene skal kunne gi tilstrekkelig hjelp uten krav om henvisning. 

Høyresiden må gjerne snakke om de lange helsekøene og innslipp av private aktører i større grad – men, vi må se utfordringene for det de faktisk er. Vi trenger en økt satsing på de offentlige helsetjenestene, slik at tilbudene dekker behovet uavhengig av hvor man bor og størrelsen på lommeboka. En stemme til Arbeiderpartiet under høstens valg er en stemme på et sterkere offentlig helsevesen!

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.