"Vi roper hurra for Grunnloven, mens urbefolkningens grunnlovsfestede rettigheter valses over av bulldosere i Vefsn"

Skrevet av Christina Fjeldavli
17.05.2020 09:05

Christina Fjeldavli skriver om kulturmord i 2020.

Store norske leksikon definerer kulturmord (eng. ethnocide) som “en systematisk, og oftest tilsiktet, undergraving av en folkegruppes livsgrunnlag”. Denne undergravingen går typisk utover representanter for urbefolkningen.“Eksempler på kulturmord finnes alle steder og til alle tider, og innebærer i dag f.eks. at en minoritetsgruppe taper tradisjonelle rettigheter til jakt og fiske i et område eller mister forfedrenes jord som følge av oppdemming og kraftutbygging, jfr. Alta-saken” (Store norske leksikon, 2018). 

Også i 2020 foregår kulturmord. Norske myndigheter tilrettelegger for rasering av samiske reindriftsområder, blant annet gjennom konsesjoner gitt til gruvedrift og vindkraftutbygging. Alt foregår bak et tynt slør av grønn retorikk, som propagandamaskineriet jobber intenst for å opprettholde. Dessverre har også representanter for klimabevegelsen bidratt til det “miljøindustrielle kompleks” (Stoltenberg, 2016), noen ganger fordi de har latt seg forblinde. Andre ganger fordi de har latt seg kjøpe. For mange har latt seg narre til å tro at vi kan redde klimaet gjennom å ofre naturen- selv om det motsatte er tilfellet (NINA, 2020). 

Regjeringsmedlemmene fremstår kanskje som joviale og sjarmerende med sin folkelige 17. mai-dans, iscenesatt av dyktige kommunikasjonsrådgivere. Kulturmordet virker så utenkelig når vi får servert slike klønete krumspring, som raskt spres, gjennom de lydige mediene, og vi roper hurra for Grunnloven, mens urbefolkningens grunnlovsfestede rettigheter valses over av bulldosere i Vefsn. 

Kilder

https://snl.no/kulturmord

https://www.dn.no/jens-stoltenberg/nho/lo/miljo/angriper-makttriangelet-nho-lo-og-miljo/1-1-5738475

https://www.nrk.no/kultur/se-regjeringens-17.-mai-dans_-_-raja-vs-isaksen-100-0-1.15017960?fbclid=IwAR08dOGAXU_ij4gvI3ZQcyOU5dx8ybEOZWLx-fZYJXvcaOpuOioGIGJ4E5U

https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/4961

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.