Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen oppfordrer kommunene til å søke om midler til bedring av trafikksikkerheten i ved skoler og langs skoleveier.

– Vi ønsker bedre trafikksikkerhet rundt skoler og langs skoleveiene

Skrevet av Roger Marthinsen
17.02.2020 10:04

Oppfordrer kommunene til å søke om trafikksikkerhetsmidler.

Alle kommuner i Nordland kan nå søke om trafikksikkerhetsmidler til prosjekter langs skoleveg og rundt skoler. 

– Vi ønsker å bedre trafikksikkerheten rundt skoler og langs skoleveg. Denne ordningen handler om å gjøre hverdagen til barn og unge i Nordland mer trafikksikker, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Mange foreldre synes skolevegen er utrygg, og velger da å kjøre barna til skolen. Dermed er de selv med på å gjøre veien mer trafikkert, og dermed farligere. Kommunen oppfordres til å jobbe med å tilrettelegge på barnas premisser rundt skolene, samt få flere barn til å gå og sykle til skolen.

– En idé er at det etableres trygge steder der barna kan settes av et stykke unna skolen, påpeker Bentzen.

Eksempler på fysiske tiltak kommunene kan søke støtte til, er tilrettelegging rundt skoler som drop-off-  eller hjertesoner, fartsregulerende tiltak, fortau, gang- og sykkelveg på skoleveg, samt planlegging for bedre trafikksikkerhet.

– Det må jobbes systematisk med trafikksikkerhet hvis vi skal nå målet med null drepte og hardt skadde i trafikken. Derfor blir kommuner som jobber godt og målrettet med trafikksikkerhet, prioritert i denne ordningen, fylkesråd Bentzen.

Søknadsfristen for fysiske trafikksikkerhetsmidler til prosjekter langs skoleveg og rundt skoler er 1. juli 2020, byggeplan må leveres til forhåndsgodkjenning innen 1. mai 2020. En forutsetning for å komme i betraktning er at kommunen har en gyldig trafikksikkerhetsplan.

 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.