– Vi må ha med oss at dette i aller høyeste grad rammer urfolk og ta felles ansvar for å få en slutt på det

Skrevet av Kristian Rødvand
09.06.2020 20:18 - OPPDATERT 10.06.2020 06:01

SV´s Åshild Pettersen og Mikkel Berg-Nordlie tar et oppgjør med rasismen i vindkraftdebatten. – Det er viktig at vi alle står sammen om å sørge for et samfunn og et debattklima fritt for rasisme og hat.

I den siste tiden har vindkraftdebatten rast heftig over hele landet. I Vefsn har den vært spesielt betent etter at aksjonen mot Øyfjellet Wind ettertrykkelig satte den på dagsorden.

Noen steder har debatten sklidd ut i rent rasistiske ordelag mot den samiske befolkningen. Helgelendingen skrev nylig at en privatperson i facebookgruppa «Medvind – bygg ut Øyfjellet» nå har blitt anmeldt for hatefulle ytringer.

Leder i Nordland SV, Åshild Pettersen, uttrykker støtte til de som er utsatt for hat og rasisme.

– Jeg er opprørt, men dessverre ikke overrasket. Dette har vi sett gjenta seg andre steder i landet, og det er heller ikke noe nytt på Helgeland. Det er bra at Persson og Bull Kvitfjell har levert anmeldelse, og viktig at vi alle står sammen om å sørge for et samfunn og et debattklima fritt for rasisme og hat, sier hun,

Mikkel Berg-Nordlie, leder i SVs samepolitiske nettverk sier seg enig.

– Samfunnsdebatten i det her landet har sklidd ut. For mange som deltar i debatten går ut fra at meningsmotstanderne kun er ute etter å mele egen kake og ikke er drevet av idealisme som de selv er. For mange skriver breialt og provoserende som om det var et poeng i seg sjøl. Nå kan du knapt ha ei meining om pølsebua på hjørnet uten å bli kalt landssviker på internett, sier Berg-Nordlie. 

– Sånn er det også i vindkraftdebatten, men på Medvind er det noen regelrett rasistiske ytringer. Vi lever i ei tid hvor mange heldigvis tar tydelig avstand fra rasisme, og det er bra. Men husker vi den eldste rasismen i landet, som fortsatt lever i beste velgående? Er vi bevisste på rasismen mot samer?

Etter forslag fra SVs stortingsrepresentanter Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes vedtok Stortinget i 2017 å nedsette en sannhets- og forsoningskommisjon som skal granske fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Komiteen skal avgi sin rapport høsten 2022. 

– Komiteen skal blant annet svare på om vi ser noen ettervirkninger av fornorskningspolitikken i dag. Jeg mener det er ganske åpenbart at de rasistiske holdningene vi ser uttrykt mot samer i dag er en slik ettervirkning, sier Pettersen.

[annonse]
– Det er viktig med et nasjonalt oppgjør med dette gjennom kommisjonens arbeid, men også viktig at vi som lever livene våre i Sápmi tar et oppgjør når vi ser slike holdninger i våre lokalsamfunn og samfunnsdebatten.

Berg Nordlie påpeker at ingen på gruppa Medvind tok et oppgjør med språket der før gruppa «Dokumenter Samehetsen» satte fokus på dem.

– Først da tok noen der sitt eget problem alvorlig. På Medvind-gruppa er det stortingsrepresentanter og fylkestingsrepresentanter. Ingen av dem har tatt til motmæle mot rasismen, og språket. Det er skuffende og de bør gå i seg sjøl, sier Berg-Nordlie og fortsetter: 

– Kari Elisabeth Kaski fra SV har etterlyst at det tas oppgjør med språkbruken til noen av de som kritiserer ødeleggelsene fra vindkraftindustrien. Det er riktig at det er noen som bør dempe språkbruken der óg. Men Medvind-saken viser at de som står på utbyggernes side har en minst like stor intern opprydning å ta – ikke bare med meningsfeller med breialt, hatsk og mistenkeliggjørende språk, men også mot rasisme. 

Flere steder i landet har folk nylig samlet seg til store demonstrasjoner for å markere avstand mot rasisme. Saken har engasjert bredt, særlig blant unge mennesker. Det synes Pettersen er fint å se.

– Det er positivt at kampen mot rasisme er noe så mange kan samles om, og så må vi ha med oss at dette i aller høyeste grad rammer urfolk og ta felles ansvar for å få en slutt på det, avslutter Pettersen. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.