Svein Eggesvik presenterte i dag fylkesrådets forslag til budsjett og økonomiplan.

– Vi må redusere tjenestene på flere områder

Skrevet av Roger Marthinsen
12.11.2019 10:45 - OPPDATERT 12.11.2019 17:01

– Vi kan ikke bruke mer penger enn vi får inn, sa nestlederen for fylkesrådet, da han i dag presenterte et budsjett preget av inntektsnedgang.

Da nestleder i Nordland fylkesråd, Svein Eggesvik (Sp), i dag la fram budsjett og økonomiplan 2020-2023, ble nedgangen i inntektene en tydelig føring for satsingene.

Med en nedgang i overføringene fra staten på 486 millioner kroner fra 2017-2023, legger manglende inntekter tydelige føringer også for budsjettet 2020 og økonomiplanen 2020-2023.

STRAMMERE TIDER

– Vi kan ikke bruke mer penger enn vi får inn. Vi er pålagt å legge et budsjett som går i balanse, poengterer fylkesrådets nestleder Svein Eggesvik (Sp), som slår fast at man i dette budsjettet ser utslagene av de nye inntektsnøklene.

– Vi har tidligere varslet at det kommer strammere tider. Regjeringens endring i hvordan man beregner inntektene til fylkene slår nå ut for fullt. I tillegg gir nedgangen i antall 16-åringer utslag, og vil forverre seg de kommende årene. I dette budsjettet ser vi framtids-bildet der vi må redusere tjenestene på flere områder, utdyper Eggesvik.

1 MILLIARD TIL FYLKESVEIENE

Strammere rammer til tross; Eggesvik finner grunn til å løfte fram at det tross alt satses på mange områder. Han ønsker å ta hele Nordland i bruk. Til det kreves det satsinger på samferdselssektoren.

– Vi setter av én ekstra milliard kroner til satsing på fylkesvegene, 400 millioner til bruene, 370 millioner til tunneler, 65 millioner kroner i ulike trafikksikkerhetstiltak, og investerer 430 millioner kroner i nye hurtigbåter. For å nevne noe, påpeker Eggesvik.

SKOLE-KUTT

[annonse]
Eggesvik er skjønner reaksjonene på endringene i hvilke skoletilbud som tilbys ved de 16 videregående skolene i fylket. Men påpeker at nedgangen i antall 16-åringer gjør at man i større grad må se regionene som en helhet.

– Vi må bruke pengene vi har til rådighet på en best mulig måte. Da må vi både ha så fulle klasser som mulig, og vi må tilby de utdanningene som treffer nærings- og arbeidslivet i de enkelte regionene. Ikke minst må vi sikre at det finnes læreplasser til de fagområdene vi tilbyr, underbygger Eggesvik.

GRØNT BUDSJETT

Eggesvik legger FNs bærekraftsmål til grunn når også klima- og miljøperspektivet er gjennomgående i budsjettarbeidet.

– Bodø skal bli en av landets første el-buss-byer. Vi bygger ut alle sambandene på fylkesveg 17 til å bli null- og lavutslipps-samband. Og vi skal for første gang legge fram et eget klimabudsjett parallelt med at vi legger fram vårt forslag til budsjett og økonomiplan, avslutter nestleder i fylkesrådet i Nordland, Svein Eggesvik.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.