Aps nestleder Bjørnar Skjæran og Per Christian Jacobsen, regionleder i Fellesforbundet, fremhever industriens betydning for det grønne skiftet. Foto: Thor-Wiggo Skille, Nordland fylkeskommune

– Vi må legge til rette for nye industri-eventyr

Skrevet av Roger Marthinsen
27.10.2020 17:11

Industrien blir helt avgjørende i det grønne skiftet,  mener Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran og Fellesforbundets Per Christian Jacobsen.

– Industrien blir helt avgjørende i det grønne skiftet, fordi den kutter utslipp, skaper trygge og gode arbeidsplasser over hele landet og sikrer enorm verdiskaping og eksportinntekter som finansierer velferdsstaten vår.

Dette sier regionleder i Fellesforbundet, Per Christian Jacobsen, i et felles utspill sammen med nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. Både Jacobsen og Skjæran er medlemmer av Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe, og under denne ukens fylkesting, som gjennomføres i Mosjøen, legger man frem en uttalelse om industripolitikk. 

– I Nordland kan vi forene god industripolitikk og god klimapolitikk om vi gjør de riktige politiske grepene. Da må vi politisk legge til rette for nye industrieventyr, og mulighetene i Nordland er store både innenfor battericelleproduksjon, hydrogenproduksjon og havvind, noe Arbeiderpartiet løfter både i vårt partiprogram og i uttalelsen vi nå fremmer i fylkestinget, sier Bjørnar Skjæran.

Her er uttalelsen Nordland Ap legger frem under fylkestinget:

Nordland trenger ny industri!

Verden står overfor kanskje den største endringen siden den industrielle revolusjon, med en betydelig omlegging av både transport, industri og økonomi. Norge har skrevet under Parisavtalen, som slår fast at utslippene av CO2 skal kuttes med minimum 50% i løpet av dette tiåret. Dette vil være krevende for alle samfunn, samtidig som det ligger betydelige industrielle muligheter i omstillingen. Industrien blir helt avgjørende i det grønne skiftet.

Fylkestinget i Nordland ønsker at Nordland skal ta en ledende rolle i den omlegginga som må komme, slik at det skapes nye arbeidsplasser og ny verdiskaping i fylket. I Nordland er det flere områder der kompetansen i industrien, konkrete initiativer og naturgitte forutsetninger gir oss klare fortrinn. Battericelleproduksjon, hydrogenproduksjon og havvind er åpenbart blant disse.

I Mo i Rana er allerede Freyr AS kommet langt i planleggingen og forberedelsene til bygging av battericellefabrikk. Battericeller basert på fornybar kraft vil være en vesentlig bidragsyter til å kutte klimagassutslipp, samtidig som det kan bli et av de største industrieventyrene i landsdelen i moderne tid.
Både på Helgeland og i Salten finnes det konkrete initiativ til hydrogenproduksjon. Og det finnes også flere initiativ for utvikling av teknologi, og produksjon av havvindmøller, blant annet i Sandnessjøen.
Nordland fylkesting er bekymret for at virkemiddelapparatet ikke er rigget for å møte behovene til disse nye næringene, og ber derfor regjeringen om å se på hvilke virkemidler som må til for at disse næringene skal få utvikle seg i Norge som helhet, og i Nordland spesielt. 

Fylkestinget i Nordland ber spesielt om at Innovasjon Norge, Enova, Siva og Nysnø brukes aktivt som hjelpemiddel for industrien. Fylkestinget ber også om at det ses på muligheten til å knytte seg til IPCEI – som innebærer at støtte utover statsstøtteregulativet kan gis for disruptive og strategisk viktige prosjekter.

[annonse]
----------

LES OGSÅ:


 
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.