Foto: Kristian Rødvand

"Vi kan ikke lukke øynene, tømme sparekontoen og ikke gjøre tilpasninger i den kommunale drifta"

Skrevet av Vefsn Arbeiderparti, Rune Krutå, Tone Moby Røreng, Hilde Thorstensen Rosvold
08.12.2020 17:26 - OPPDATERT 09.12.2020 06:01

DEBATT: – Selv om det jobbes for utvikling av kommunen vår, prosjekter med nye arbeidsplasser og flere gode ting, så må det gjøres grep nå, skriver Rune Krutå, Tone Moby Røreng og Hilde Thorstensen Rosvold i Vefsn AP.

Budsjett og økonomiplan Vefsn kommune


Vi er nå midt i det politiske budsjettarbeidet for neste år, med påfølgende økonomiplan. Hovedutfordringen er å stoppe bruken av fond og komme i balanse på kort sikt, på lengre sikt har vi et stort behov for å bruke vesentlig mer penger på omsorg enn vi gjør i dag.

I formannskapet sist uke ble det presentert et felles budsjettforslag fra Sp og Ap. Forslaget stopper bruk av fond etter 2021 og bygger opp nye tiltak innen omsorg.

Den vanskelige debatten er hvor kuttene skal gjøres, samtidig som vi er godt kjent med at det er innen oppvekst pengebruken er for høy. Bakgrunnen er betydelig færre barn og ungdom de siste årene, mens det forventes ytterligere 200 færre de neste 6 årene.
Det er ikke unikt for Vefsn, det er akkurat det samme som mange kommuner i Norge opplever akkurat nå.

I forslaget foreslås derfor midler flyttet fra oppvekstsektoren til omsorgssektoren. Betingelsen for å kunne flytte pengene er at antall skoler og barnehager endres. Derfor ligger det i forslaget inne kutt av to skoler og to barnehager.
Vi skal la debatten om hvilken som bør tas være en egen debatt, men føler et sterkt behov for å fortelle hvorfor det gjøres.

I årene som kommer blir det flere og flere i Vefsn som er over 67 år. I takt med denne økningen vil behovet for omsorgstjenester øke. Det blir behov for mer hjemmetjeneste, flere omsorgsleiligheter og flere sykehjemsplasser.

I vårt forslag ligger det inne bygging av 8 nye sykehjemsplasser ved Fredlundskogen og 22 nye omsorgsboliger, noen med bemanning. Begge disse er framskyndet i tid, sett opp mot rådmannens forslag. Det er behov for denne oppbyggingen, men det koster. Mest koster driften av sykehjemsplasser, derfor må det frigjøres penger i budsjettet.

Det ligger inne 10 nye boliger for innbyggere i Vefsn med utviklingshemming. Det er et tiltak som også skal bidra til å effektivisere driften og frigjøre midler.

Det er mye debatt om idrettshallen, den har behov for renovering. Vi har behov for en idrettshall i Vefsn. Spørsmålet er i hvilken grad den burde renoveres. Fylkeskommunen skal bygge ny videregående skole, de vil også ha behov for hall. Derfor har det vært naturlig å se på muligheten for å gjøre dette sammen, for å få en billigst mulig løsning. Så kom det et initiativ fra frivilligheten rundt flerbrukshall, derfor sees det nå på muligheten for å bruke de avsatte pengene fra både kommune og fylkeskommune inn i fellesprosjektet. 

[annonse]
Vi vet dette er vårt ansvar, det ansvaret har vi tenkt å ta. Vi må balansere pengene mellom de ulike sektorene og etter beste evne prøve å gjøre dette til det beste for alle.
Selv om det jobbes for utvikling av kommunen vår, prosjekter med nye arbeidsplasser og flere gode ting, så må det gjøres grep nå. Vi kan ikke lukke øynene, tømme sparekontoen og ikke gjøre tilpasninger i den kommunale drifta. Selv med disse grepene vil det ikke fjerne behovet for endringer og økt behov til omsorg i framtida.

 


Vefsn Arbeiderparti

Rune Krutå, Tone Moby Røreng og Hilde Thorstensen Rosvold

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.