Franziska Wika og Hanne Nora Nilssen vil fortsette kampen for å få Venstre sentralt til å si nei til en stor flyplass i Rana.

"Vi i Alstahaug og Vefsn Venstre vil fortsette kampen internt i Venstre mot realisering av storflyplassen i Rana"

Skrevet av Hanne Nora Nilssen, Franziska Wika
08.09.2019 11:40 - OPPDATERT 08.09.2019 17:02

Venstre - ingen garantier for en storflyplass

Ordførerkandidaten fra Venstre i Rana, og Venstres stortingsrepresentant i transportkomiteen, har i et leserinnlegg hevdet at en stemme til Venstre er en stemme for realisering av storflyplassen på Hauan. Det er riktig at Venstres stortingsgruppe har støttet realisering av Hauan, på samme måte som de fleste andre partiene på Stortinget. Da regjeringen vedtok Nasjonal transportplan (NTP), sørget regjeringspartiene for å få lufthavnen inn i andre del av planperioden. 

I andre del legges samferdselstiltak som man i framtiden planlegger å realisere, og det følger ingen midler med disse. Ja, det følger heller ikke med noen garantier for at disse tiltakene realiseres til slutt. Vi regner med at alle sammen, en eller annen gang, har opplevd å planlegge noe, som av ulike grunner allikevel ikke ble noe av? Sånn er det også innen transportplanleggingen. Ikke så rent sjeldent har vi opplevd at tiltak i andre halvdel av nasjonal transportplan har «ramlet ut» etter en rullering. Nasjonal transportplan skal rulleres det kommende året. 

Vi har i løpet av det siste år fått flere rapporter som viser at vi har store utfordringer innen klima og miljø. I denne regjeringen sitter Venstre med klima- og miljøvernministeren. Det vil derfor være lite klokt av Venstre å ikke ta disse klimarapportene på alvor. Luftfarten står for en betydelig del av klimautslippene, og i Venstres stortingsprogram kan vi lese at Venstre mener at klimahensyn må ligge til grunn før det eventuelt blir bestemt at nye rullebaner skal bygges. Videre står det at Venstre sier nei til utbygging av rullebane 3 på Oslo Lufthavn Gardermoen og rullebane 2 på Bergen Lufthavn Flesland. 

Nå kan ikke vi forskuttere hva Venstre sentralt i framtiden vil gjøre i forhold til storflyplassen i Rana når NTP nå skal rulleres. Men å bygge to nye, store lufthavner i Nordland med vel 10 mils avstand, anser vi ikke som god politikk for et miljøparti som Venstre. Et parti som altså sitter med klima- og miljøministeren, og som ønsker å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. 

Vi i Alstahaug og Vefsn Venstre vil derfor fortsette kampen internt i Venstre mot realisering av storflyplassen i Rana. Vi håper derfor på mange stemmer lokalt, slik at vi får bedre «kort på hånden» når vi opp mot Venstre sentralt vil be om å bli lyttet til i denne saken. Framtiden er elektrisk! Godt valg!

Hanne Nora Nilssen, ordførerkandidat Alstahaug Venstre

Franziska Wika, ordførerkandidat Vefsn Venstre 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.