Det blir ingen samlokalisering av ambulansetjenesten i Grane og Hattfjelldal. Illustrasjonsfoto

– Vi hadde en sterk forventning om at dette ble resultatet

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
25.06.2019 09:14 - OPPDATERT 25.06.2019 15:11

Helgelandssykehuset HF har besluttet å ikke gjennomføre de planlagte endringene for ambulanseberedskapen i Hattfjelldal og Nesna/Lurøy.

 – Eventuell endring av ambulanseberedskapen tas opp til ny vurdering når arbeidet med ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2025 starter, sier Odd Magne Rønning, konstituert enhetsdirektør for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset.

Ordfører Harald Lie i Hattfjelldal er naturlig nok fornøyd med at Helgelandssykehuset ikke rører ambulansestrukturen nå.

– Hengende over oss lenge
– Vi har behandlet ROS-analysen i kommunestyret og har gitt sterke tilbakemeldinger til styret i Helgelandssykehuset om at det blir feil å endre strukturen før man har tatt en avgjørelse om framtidig sykehusstruktur. Hvis resultatet blir ett felles sykehus på Helgeland kommer ambulansebehovet til å øke. Da blir det feil å redusere antall ambulanser fra fire til tre i forkant av den avgjørelsen, sier Harald Lie som ikke er direkte overrasket over avgjørelsen i Helgelandssykehuset.

– Nei, etter at vi gikk gjennom analysen, som konkluderte såpass tydelig, hadde vi en sterk forventning om at dette ble utfallet. Vi har hatt dette hengende over oss i lang tid nå, og vi er selvsagt fornøyd med at dette nå ble utfallet, sier ordføreren i Hattfjelldal.

Samarbeidet om analysen
Opprinnelig medførte den reviderte ambulanseplanen for Helgelandssykehuset, som ble vedtatt i styret i 2016, følgende:

  • Ambulansetjenesten i Grane og Hattfjelldal samlokaliseres. Beredskapen for Grane kommune og Hattfjelldal kommune dekkes med ambulansebil stasjonert i Grane (Trofors) og akuttbil stasjonert i Hattfjelldal.
  • Ambulansetjenesten i Nesna og på Lurøy (innland) samlokaliseres i Utskarpen, beredskapen for Nesna kommune og Lurøy kommune(innland) dekkes med ambulansebil stasjonert i Utskarpen.
  • Ambulansebåt stasjonert på Rødøya i Rødøy kommune flyttes til Tonnesområdet, Lurøy kommune for å bedre beredskapen i dekningsområdet.
Grunnlaget for beslutningen som nå er tatt er en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) gjennomført for den foreslåtte endringen i Hattfjelldal. Analysen ble gjort i samarbeid mellom Hattfjelldal, Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF, og den ble ferdigstilt april 2019.

ROS-analysen anbefaler følgende:

1. Det anbefales ikke en løsning med en døgnambulanse på Trofors (Grane kommune) og akuttbil (enmannsbetjent bil uten båre) i Hattfjelldal. Analysen viser at dette ikke gir tilfredsstillende ambulansetjeneste, jf. vurderingene knyttet til samtidighet, kapasitet, belastning, tilgjengelighet og responstider.

2. Det anbefales at dagens tjenester (lokalisering og dimensjonering) videreføres i påvente av mulige endringer knyttet til "Helgelandssykehuset 2025". Når gjøres endringer knyttet til "Helgelandssykehuset 2025" vil dimensjonering/lokalisering av ambulansetjenesten måtte gjennomgås på nytt.

3. Basert på dagens sykehusstruktur viser analysen at det er mulig å ivareta området Grane og Hattfjelldal kommune med en dimensjonering på en døgnambulanse og en dagambulanse 12 timer. Dette på to ulike lokasjoner for best mulig responstider.

Ingen stasjon på Utskarpen
– Helgelandssykehuset har tatt ROS-analysens anbefalinger til etterretning. Analysen legges også til grunn for planlagte endringer av tjenestene på Nesna og i Lurøy. Det har fått som konsekvens at endringene i Hattfjelldal, Nesna og Lurøy (innland) ikke gjennomføres, men at ambulanseberedskapen videreføres med gjeldende vaktordninger. Det betyr at den planlagte etableringen av ny ambulansestasjon i Utskarpen ikke blir noe av. Vi har inngått avtale med utbyggerne i Utskarpen slik at vi kan gå ut av kontrakten der, forteller Odd Magne Rønning.

Når det gjelder flytting av ambulansebåt fra Rødøya i Rødøy kommune til Tonnes-området, så skal det gjennomføres en ROS av flyttingen i løpet av høsten 2019. Kommunene Rødøy, Lurøy og Træna vil bli invitert til å delta i arbeidet. ROS-analysen vil bli organisert av Helse Nord.

Helgelandssykehuset HF vil for øvrig innlede en dialog med berørte kommuner med sikte på å finne omforente tiltak som gir en best mulig utnyttelse av de prehospitale ressursene i de ulike ambulanseområdene, i samhandling med kommunene.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.