Senterpartiets Berit Hundåla. Foto: Pål Leknes Hanssen Foto: Pål Leknes Hanssen

– Vi går i bresjen for en tillitsreform i våre kommuner!

– Papirarbeid og byråkrati brer om seg i det offentlige. Både de som jobber der og folk som har kontakt med det offentlige kjenner på økt avmakt og at ressursene brukes lite effektivt., skriver Ellen Schjølberg og Berit Hundåla i dette leserbrevet.

Vefsn Sp og Grane Sp vil gi mer ansvar til de som jobber i førstelinja, i skolen, i sykehjemmene og på kontorene.

I offentlig sektor over hele Norge sitter tusenvis av flinke fagfolk som ivrer etter å gi gjøre en god jobb men som druknes i mål- og resultatstyring, rapportering og andre uttrykk for såkalt «New Public Management». Senterpartiet mener at de som skal gjøre jobben i praksis vet best hvordan konkrete oppgaver i hverdagen løses. Da må vi kutte ned på rigide kontrollregimer. Vi mener at det vil gi bedre tjenester til innbyggerne våre, bedre effektivitet og mer tilfredse ansatte.

Gode tjenester i våre kommuner må utvikles i samarbeid mellom kommunepolitikerne, administrasjonen og de ansatte. Senterpartiet tror på et godt trepartssamarbeid. Det stimulerer til ansvar for egen arbeidsplass, felles arbeidsinnsats og tiltak som fremmer effektivitet. Partssamarbeid kan med fordel bli brukt mer aktivt i kommunestyret for å få mer for hver krone.

Mye av byråkratiet og kontrollen skapes i staten og pålegges kommunene. Derfor trenger vi en ny regjering for å gjennomføre en tillitsreform i byråkratiet i staten også. Men til lokalvalget i høst sier vi i Vefsn Sp og Grane Sp at vi starter med våre egne tjenester, der kommunen selv er arbeidsgiver. Mer tillit og mindre detaljstyring og kontroll er en fordel både for de som bor i våre kommuner og de som jobber der.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.