"Vi blir «invadert» og får naturen vår ødelagt i et voldsomt tempo, og det med myndighetenes velsignelse."

Skrevet av Steinar Tyldum
22.05.2020 14:56

Kjære TV-sjef.

Dette en sak som opptar meg veldig og som jeg egentlig ser på som et lite mysterium. Ettersom du er en del av dette mysteriet tillater jeg meg å be om hjelp til å kunne forstå problematikken. Emnet er pressen og vindkraftindustrien. 

Selv har jeg bakgrunn fra Forsvaret der jeg tjenestegjorde i totalt ti år, blant annet som jagerflyger i Nord-Norge under den kalde krigen. Da «forsvarte» vi landet vårt ved å være tilstede. Ved å gå på vingene og «intercepte» sovjetiske fly som fløy utenfor vårt territorium for å samle elektroniske data blant annet. Vi var der og vi fulgte med på deres utvikling, samtidig som vi representerte våre myndigheter i håndhevelsen av norsk suverenitet. Det var Sovjetunionen som var vår definerte fiende da. Den gangen var det klare linjer og situasjonen egentlig ganske grei å forholde seg til.

I dag kjenner jeg igjen på behovet for å forsvare landet, men fienden er i dag langt mer diffus og udefinert. Faktum er imidlertid at utenlandske krefter viser veldig stor interesse for landet vårt. Vi blir «invadert» og får naturen vår ødelagt i et voldsomt tempo, og det med myndighetenes velsignelse.

Myndighetene har jo bestemt at vi skal satse på den naturødeleggende vindindustrien der vi produserer strøm som vi egentlig ikke har behov for. Det blir hevdet at denne produksjonen ikke har noen betydning i klimaspørsmålet, og etter selv å ha satt meg inn i problematikken virker dette logisk på meg. Naturødeleggelsene i samiske områder er langt mer inngripende i dag enn Altautbyggingen var for samene, og flere og flere i befolkningen reagerer på stadig større og varige ødeleggelser av norsk natur.

Alt dette er saker som opptar stadig flere og spørsmålet er da hvorfor dette er så lite interessant for pressen. Det er jo egentlig enorme inngrep i enkeltmenneskets og samfunnets interesser, og da gjerne finansiert av utenlandske aktører. Disse er de eneste som i ettertid også trekker ut økonomisk gevinst av galskapen. Jeg fant et Brennpunkt-program fra 2012 om emnet vindkraft. Et veldig bra og opplysende program forøvrig. Sånn sett har jo NRK gjort sitt kan en si, men jeg tror folk flest er modne for en oppfølger. Ellers så hadde programmet stått seg godt i dag også med den aktualiteten det har og med den stadig mer opplyste befolkningen. Uten vaktbikkja som pressen bør være og en gang var, får myndighetene altså ødelegge landet vårt. For mange av oss er dette et mysterium, og dersom ikke pressen snart våkner og gjør jobben sin vil en nok oppleve en stadig større avstand mellom myndigheter og presse på den ene siden, og et frustrert folk på den andre siden.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.