Hva kan gjøres med en institusjon hvor det er blitt hverdagslig med voldtekt?

Velkommen etter til 2019, Forsvaret!

Skrevet av Markus André Jensen
08.03.2019 20:04

KOMMENTAR: En institusjon hvor en kan regne med at det skjer en voldtekt hver femte dag er fordervet. Det onde må rykkes opp med rota, skriver redaktør Markus André Jensen.

I 2017 var 10 prosent av offiserene i det norske forsvaret kvinner.

I andre militære stillinger var kvinneandelen 13 prosent.

 
STEINALDERSK 

Disse kvinnene har et sterkt ønske om å bidra til å beskytte Norge. Og i dag kan de feire 8. mars i visshet om at institusjonen de er en del av, har et grunnleggende steinaldersk kvinne- og menneskesyn.

Det er vanskelig å tolke tallene fra en større undersøkelse om seksuell trakassering og mobbing som ble offentliggjort i februar, hvor 43 kvinner og menn oppga å ha blitt voldtatt det siste året, på en annen måte.

23 av disse var kvinner. Og når vi tenker på at andelen menn er så skjevfordelt, betyr det at en langt større prosentandel av Forsvarets kvinner enn menn oppgir å ha blitt voldtatt.

Som Bodø Nu omtalte i går, skal en kvinne i Luftforsvaret være én av dem. På et hotellrom i Bodø i desember i fjor, skal en mannlig medsoldat ha hatt sex med henne uten hennes samtykke.

 

EN ARBEIDSGRUPPE ER IKKE NOK

Saken ligger hos politiet. Det i seg selv er høyst uvanlig, de aller fleste voldtektene som oppgis i rapporten ble nemlig ikke det.

Hva Forsvaret selv gjør med saken, er det vanskelig å si noe om - de vil overhodet ikke kommentere den. 

Og det er nokså vanskelig å forstå nøyaktig hva ledelsen har tenkt å foreta seg når det gjelder det store problemet: Nemlig at kvinnesynet i det norske forsvaret ser ut til å henge etter resten av samfunnet.

Tenk deg hva det ville ført til om 43 kvinner og menn i for eksempel Avinor oppga å ha blitt voldtatt det siste året?

Noe sier meg at å sette ned en arbeidsgruppe som foreslår et og annet tiltak ikke ville gjort susen. 

Selvsagt er det spesielle problemstillinger Forsvaret må forholde seg til. Veldig mange unge menn går rett fra videregående skole til førstegangstjeneste. Rett fra russebussen til et mannsdominert miljø som tradisjonelt er forbundet med bravado og machokultur.

FORDERVET INSTITUSJON

Men er det egentlig en god unnskyldning? Har signalene fra ledelse og befal på alle nivåer om hvordan vi behandler medmennesker vært krystallklare nok? Hvordan kan en kultur hvor voldtekt er i ferd med å bli noe hverdagslig ha fått vokse frem?

Vi feirer altså den internasjonale kvinnedagen i dag. Vi skriver 2019. 

Og vi kan egentlig begynne der: Erkjennelsen av at en institusjon hvor en kan regne med at det skjer en voldtekt hver femte dag er fordervet. Det onde må tas ved roten.

Den ledelsen som har akseptert at en slik kultur eksisterer, i 2019, den kan vi ikke leve med. 

Det er i min bok det aller første tiltaket på veien mot et akseptabelt forsvar.

God kvinnedag!

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.