Foto: Jens-A. Remmen Wiken

Veien videre i kampen for sykehuset

– Når Kjerkol sier at hun vil tilbakevise på det sterkeste at sykehuset i Mosjøen vil bli strippet for funksjoner, så står dette i motstrid til det administrasjonen i HSYK sier og planlegger, skriver Gunnvald Lindset og Markus Ljøkjell i dette leserinnlegget.


LESERINNLEGG:

Først vil vi rette en stor takk til aksjonsgruppa for alt arbeidet med å organisere den flotte demonstrasjonen utenfor sykehuset, og for en sterk og god appell. Veldig bra at også så mange av oss fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal stilte opp på demonstrasjonen. Dette var svært viktig for å vise helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at vi er mange som slår ring om sykehuset vårt, og krever at den fullstendig skakkjørte prosessen i HSYK stoppes.

Når Kjerkol i et intervju med Helgelendingen sier at hun vil tilbakevise på det sterkeste at sykehuset i Mosjøen vil bli strippet for funksjoner, så står dette i motstrid til det administrasjonen i HSYK sier og planlegger. Det samme gjelder hennes kommentar til vedtaket om at akuttfunksjonene kun skal ligge i Sandnessjøen og Mo i Rana, når hun sier at det ikke vil gjelde før om mange år. Adm. direktør i HSYK har i møter med ansatte trukket tilbake garantien som ble gitt fra forrige direktør om at ingen av sykehusene skal miste funksjoner eller tilbud før nytt sykehus er en realitet. Derfor vil usikkerheten og utryggheten for framtida både for pasienter og ansatte, fortsatt henge som en tung sky over oss. 

Kjerkol sier også i intervjuet at akutt helse skal ivaretas, og at de prehospitale tjenestene, herunder ambulansetjenesten, er svært viktig. Dette står også fullstendig i motstrid til forslaget fra administrasjonen i HSYK om å legge ned en av de døgnbemannede ambulansene i Mosjøen fra 1. januar neste år og bemanne den kun på dagtid. Skal helse- og omsorgsminister Kjerkols uttalelser være troverdige, må administrasjonens forslag skrinlegges. Hvis det ikke blir stoppet vil flere pasienter med akutt, alvorlig sykdom dø eller få redusert sin livskvalitet. Vi vet at vi er mange som vil være villig til å aksjonere for å hindre at dette skjer, og dette kan vi nå gjøre med støtte i Kjerkols uttalelser. 

I kampen videre for å opprettholde sykehuset i Mosjøen, med de tilbudene vi har i dag, må vi bruke uttalelsene som ble gitt av helse- og omsorgsministeren for alt de er verdt. Både administrasjonen og styret i HSYK og i Helse Nord må ta konsekvensene av uttalelsene fra landets øverste leder for sykehusene i Norge, og stoppe alle planer om nedbygging og fjerning av funksjoner i Mosjøen før den nye sykehusstrukturen står ferdig, slik Nordland Fylkesting har gjort enstemmig vedtak om. I praksis betyr dette for befolkninga på Helgeland at alle tre sykehus opprettholdes med dagens funksjoner.

Det trengs fortsatt sterk politisk og folkelig mobilisering og oppfølging for å nå det målet vi alle har – et godt og trygt sykehustilbud for alle på Helgeland.  

 

- Gunnvald Lindset
leder i Rødt Vefsn

- Markus Ljøkjell
medlem i omsorgsutvalget for Rødt

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.