Vefsn Senterparti:
– Gledelig og interessant at Vefsn Ap har snudd i skolesaken

Dette har vært en svært vanskelig sak for Vefsn Sp, som har programfestet at vi jobber for å bevare skolestrukturen.

Vefsn Senterparti mener det er gledelig og interessant at Vefsn Ap har snudd i skolesaken. Arbeiderpartiet har kjent godt til at skolestruktursaken har vært en vanskelig og krevende sak for Sp, og at det har foregått en prosess i partiet i hele vinter og vår for å snu alle steiner med mål om å bevare alle skolene. Dette har resultert i at flertallet i kommunestyregruppen gikk inn for Montessoriskole i Elsfjord, og at gruppen nå på siste møte gikk inn for å gi skolen gratis til de som jobber for ei privat løsning i Elsfjord. 

Det er ingen tvil om at Vefsn Ap har vært pådriver for at Kulstad skole og Elsfjord skole skulle legges ned og at Mosjøen skole skulle bevares. Dette har derfor vært en svært vanskelig sak for Vefsn Sp, som har programfestet at vi jobber for å bevare skolestrukturen. Men med vår kommunes dårlige økonomi, har vårt parti lojalt støttet opp om Rådmannens ønske om å redusere driftsutgiftene.

Vi har fortsatt store utfordringer med kommuneøkonomien, og dette rammer særlig omsorgssektoren, og Vefsn Sp ser at vi fortsatt må frigjøre midler fra oppvekstsektoren til omsorg og eldre, men det uten å legge ned skoler i byen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.