Leder i Norges Hytteforbund, Trond G. Hagen, er et skritt nærmere å saksøke staten for forskjellsbehandling, jfr § 98 i Grunnloven.

Varsler sak mot staten for manglende strømstøtte til fritidsboliger

Norges Hytteforbund varslet tidligere i høst at de vurderer å stevne staten for manglende strømstøtte til fritidsboliger.


Dette skriver Norges Hytteforbund i en pressemelding via NTB.

Økland & Co som er vår samarbeidspartner i denne saken mener nå at det kan være grunnlag for å gå videre med bakgrunn i grunnlovens § 98 som omhandler forskjellsbehandling, sier leder i Norges Hytteforbund Trond G. Hagen, og refererer til brevet de akkurat har sendt Statsministerens kontor og Finansdepartementet.

BAKGRUNN:

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen er innført for primær- og sekundærboliger, men ikke for fritidsboliger.

Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven)

I loven står blant annet:

  • Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for økonomisk stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter.
  • Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til stønad etter ordningen.
    Usaklig forskjellsbehandling
I følge regjeringen er ikke fritidsboliger å regne som husholdningskunde, Norges Hytteforbund (NHF) mener imidlertid at fritidsboliger i forbindelse med strømstøtteordningen blir usaklig forskjellsbehandlet.

Kongeriket Norges Grunnlov sier i § 98 følgende om usaklig forskjellsbehandling:

«Alle er like for lova.

Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.»

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.