Illustrasjonsfoto

VARSEL: Naturen er i fare

Skrevet av Christina Fjeldavli
20.09.2019 17:10

DEBATT: De fleste nordmenn er utrolig nok uvitende om at vi nå er i ferd med å miste den siste villmarka, skriver Christina Fjeldavli.

8. september bygget naturvernere en varde foran Stortinget, for å varsle om dramatisk tap av naturareal. Representanter for SV, Rødt, Fremskrittspartiet, Kystpartiet og MDG holdt engasjerte appeller. Det samme gjorde Naturvernforbundet, La Naturen Leve og Norges Miljøvernforbund, samt miljøaktivister fra alle deler av landet. Olje- og Energidepartementet sendte Liv Lønnum. Regjeringen sendte klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

8. oktober tennes varder over hele landet for å varsle om naturtapet. Samtlige varder vil bygges av sprengstein fra ulike områder hvor grunnfjellet nå blir sprengt i stykker. Meningen er at vardebyggingen skal symbolisere solidaritet og samhold. De fleste nordmenn er utrolig nok uvitende om at vi nå er i ferd med å miste den siste villmarka, da media i liten grad skriver om de pågående naturødeleggelsene. Fordi situasjonen er så prekær, har vi søkt om tillatelse til også å tenne en varde foran Slottet eller i Slottsparken.

FN har i år fastslått at tap av naturarealer er et av våre største miljøproblemer. Tap av naturarealer fører til tap av artsmangfold. Når naturen raseres, blir kloden varmere. Tap av natur gir et mer ustabilt klima. Likevel foregår det nå en dramatisk nedbygging av norsk natur, uten at det er foretatt grundige konsekvensutredninger.  Alternativutredningene mangler helt. Naturmangfoldsloven blir brutt hver dag. En bølge av protester sprer seg gjennom hele landet, for vi nordmenn bryr oss om naturen.

8. oktober 2019 er det 40 år siden samiske innbyggere startet en sultestreik foran Stortinget, for bevaring av Alta-vassdraget. Også i dag må vi varsle om at naturen er i fare, og om at samenes livsgrunnlag er truet.

Vardebyggingen foregår på privat initiativ. Ingen har økonomiske interesser i aksjonen. Det eneste som driver oss er kjærligheten til naturen og planeten.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.