Anita Sjåvik i Nordland Senterungdom. Foto: Eirill DeLonge

"Våre ressurser blir sendt sørover, og da er det ikke bare snakk om laksen og skreien. Det er snakk om befolkningen"

– Det er i distriktene verdiskapingen skjer, og den gagner hele Norge, skriver Anita Sjåvik i Nordland Senterungdom.

For at man skal kunne styrke de små lokalsamfunnene i vårt langstrakte land trenger vi gjøre det mer attraktivt for unge voksne å etablere seg i distriktene. Det må være tilgang på husvære, arbeidsplasser, skoler, barnehager, brannvesen, politi, helse- og omsorgstjenester, og ikke minst må tilgangen for dagligvarer sikres. Andre tilbud er ofte en ekstra bonus for små bygder, ting som blir tatt for gitt i byene. Hvordan skal vi kunne holde liv i småbyer og bygdene i distriktene når det nasjonalt drives en sentraliseringspolitikk som svekker disse tjenestene? 

Før kunne man regne med at man hadde en sikker arbeidsplass om man fikk jobb i det offentlige, nå er det motsatt. Vi ser at resultatet av regjeringens politikk om robuste enheter fører til at det kuttes arbeidsplasser i offentlig sektor. Det blir kuttet i distriktskontorer, og skoler blir lagt ned fordi man ikke klarer å få unge folk til å bosette seg i distriktene.

Dette er noe vi må snu, og det fort. Det er flere unge som gjerne vil flytte til mindre steder men har ikke mulighet til å skaffe seg inntekt. Det blir vanskeligere å etablere seg, og de som kommer fra distriktene føler de er nødt til å flytte til større plasser for å få seg jobb. Alle klarer ikke, eller har ressurser til å skape arbeidsplassen sin selv. Det er også begrenset hvor mange som kan jobbe på nærbutikken eller sykehjemmet. Spesielt når det kun er et fåtall av arbeidsplasser tilgjengelig og man kanskje ikke fyller kompetansekravene som stilles.

Nordland har mange små lokalsamfunn hvor gjennomsnittsalderen blir bare høyere og høyere. De risiker å bli helt forlatt når det er så lite tilflytting av unge. Det som engang var bygder fulle av liv for noen år siden, risiker i dag at mange hus blir kun brukt som fritidsboliger av byfolk. Det er ikke bare bygdene; hele Nordland og Nord-Norge sliter med fraflytting.

Våre ressurser blir sendt sørover, og da er det ikke bare snakk om laksen og skreien. Det er snakk om befolkningen vår. Ungdommen kan ikke flytte hjem etter endt studie når det ikke er en jobb å flytte hjem til. Dette skaper store ringvirkninger i hele samfunnet. Befolkningstallet går ned i både denne og neste generasjon, og det fører på sikt til kutt i tjenester som videregående utdanning og barnehageplasser. De folkevalgte må ta vanskelige valg. Mindre befolkningstall betyr mindre i rammeoverføringer fra staten. Dette gjelder både fylket og kommunene.

Det må legges til rette for at det skal lønne seg å bo på de mindre stedene, for det er i distriktene verdiskapingen skjer, og den gagner hele Norge. Vi trenger en satsning på distriktene i form av boplasser og arbeidsplasser. Vi trenger levende samfunn hele året, ikke samfunn som lever i feriene. Det må være gode muligheter for å etablere seg i Nord.  Derfor jobber vi i Nordland Senterungdom for et desentralisert samfunn som gjør at man har det samme tilbudet uavhengig av hvor man bosetter seg.

 

Anita Sjåvik

Fylkesstyremedlem

[annonse]
Nordland Senterungdom

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.