Øystein Mathisen. Foto: Christina Norum
DEBATT

"Vanlige folk skal ikke sitte igjen med regningen for utslipp vi alle har vært med på"

Arbeiderpartiet mener at løsningen på klimakrisen er ulik for byen og bygda, det er ennå ikke slik at elbilen er et mulig alternativ for alle over hele landet, skriver Øystein Mathisen, 3. kandidat til Stortinget for Nordland Arbeiderparti.


En rettferdig klimapolitikk for alle 

Arbeiderpartiet går til valg på en rettferdig klimapolitikk som skal skape nye arbeidsplasser, kutte utslipp og redusere forskjellene. Vanlige folk skal ikke sitte igjen med regningen for utslipp vi alle har vært med på.

Noe som må gjøres rettferdig er endringer i bensin- og dieselavgiftene. Arbeiderpartiet går derfor til valg på en differensiert bensin- og dieselavgift. Det betyr at de som bor i de store byene med et godt utbygd kollektivtilbud skal få de største økningene i drivstoffavgiften. Distriktene der vi er avhengig av bilen skal skjermes for samme økning i drivstoffavgiften. Fra FRP får man ofte løfter om billigere bensin og diesel. Årets valg er intet unntak. De går atter en gang til valg på billigere bensin og diesel, men de siste åtte årene har de enten sittet i regjering eller vært et støtteparti uten gjennomslag for dette. 

Arbeiderpartiet går til valg på en rettferdig klimapolitikk som skal redusere forskjeller og skape arbeidsplasser. Vi velger å differensiere avgiftene på bensin og diesel fordi det ikke finnes en politikk som passer for hele landet. Regjeringen, der FRP er støtteparti, ønsker en generell økning i CO2-avgiften som kommer til å presse opp pumpeprisene. Arbeiderpartiet mener at løsningen på klimakrisen er ulik for byen og bygda, det er ennå ikke slik at elbilen er et mulig alternativ for alle over hele landet. Arbeiderpartiet skal gjennomføre en stor satsing på flere ladestasjoner over hele landet, slik at elbil blir et alternativ for flere. 

Klimakrisen er en av vår tids største utfordring. Norge og verden skal gjennom en stor omstilling i årene fremover. Klimapolitikken til Arbeiderpartiet skal løse tre ting, vi skal skape nye arbeidsplasser, kutte utslipp og redusere forskjellene. Dette er ambisiøse mål som krever en aktiv stat og en aktiv næringspolitikk. Høyreregjeringen og FRP i regjeringen har gjennomført avgiftsøkninger til vanlige folk og skattekutt til de aller rikeste. Det er ikke rett politikk for dagens og fremtidens utfordringer. 

Øystein Mathisen
3. kandidat til Stortinget for Nordland Arbeiderparti

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.