Illustrasjonsfoto: Edward Jenner /Pexels
NORGE

Uvanlig utbrudd av bakterien Serratia marcescens i Norge

Totalt 17 tilfeller er nå meldt fra to av landets fire helseregioner. Tre dødsfall der infeksjonen kan ha vært medvirkende årsak.


Folkehelseinstituttet (FHI) er blitt varslet om et pågående utbrudd med bakterien Serratia marcescens som er påvist i flere av landets sykehus, skriver de i en nyhetsmelding.

Utbruddet ble oppdaget i oktober 2022 da sykehus i Helse Midt-Norge reagerte på en økning i antall pasienter i regionen som fikk påvist Serratia marcescens. Syv av disse viste seg å være identiske bakteriestammer med samme genetiske profil. til sammen identifisert Helse Midt-Norge ni tilfeller med samme bakteriestamme fra 2022 og en fra 2021.

I forrige uke varslet også tre helseforetak i Helse Sør-Øst om funn av denne bakteriestammen. Det er også rapportert om tre dødsfall der infeksjonen kan ha vært medvirkende årsak.

– Det er foreløpig ikke identifisert noen felles årsak til smitte hos pasientene, og videre undersøkelser pågår, sier overlege Arne Taxt i Folkehelseinstituttet.

– Arbeidsgruppen jobber systematisk for å kartlegge omfanget av utbruddet, finne smitteveier, samt for å undersøke om det kan være en felles smittekilde, sier Taxt.

FHI opplyser at bakterien sjeldent forårsaker sykdom hos friske, men at den kan gi alvorlig sykdom hos pasienter med svekket immunforsvar.  Infeksjoner behandles med antibiotika.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.