Skjermdump fra Norsk Vinds nettside, gjentatt med tillatelse fra Norsk Vind

"Utrolig nok klarer ikke Haltbrekken å skille mellom en idealistisk ungdom og en kynisk klimafryktprofitør."

Skrevet av Christina Fjeldavli
15.02.2020 11:00

«Å leggja vindturbiner i norsk natur har sin pris, men det kan ikkje målast med prisen me og framtidige generasjonar må betale om vi ikkje klarar å snu klimaendringene i tide», er en av de oppsummerende påstandene i reklamefilmen som inngår i Vindkraftnå- reklamen til Norsk Vind og Try. Naturen må ofres hvis vi skal løse klimakrisen, mener den aktøren som tjener på det. Etter å ha mottatt 175 klager på Vindkraftnå-kampanjen, behandlet Forbrukertilsynet saken i et møte 29. januar 2020. Det ble konkludert med at kampanjens reklamefilm bryter med gjeldende lovverk. “Når en handelspraksis rettes mot barn, eller for øvrig kan ses eller høres av barn, skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet”, heter det i Markedsføringslovens kap. 4, § 19. I følge kap. 4, § 21c skal den som reklamerer unngå “skremmende virkemidler” som er “egnet til å skape frykt eller angst”. Lars Haltbrekken, som er stortingsrepresentant for SV, fnyser av den faglige og juridiske vurderingen som er gjort. «Skal ikke Greta Thunberg få opptre før etter klokka 21?» spør han retorisk, i et intervju med Stavanger Aftenblad 6. februar 2020. Utrolig nok klarer ikke Haltbrekken å skille mellom en idealistisk ungdom og en kynisk klimafryktprofitør, hvis eier investerer deler av sin vindkraftformue i den klimaødeleggende kryptoindustrien (Dagens Næringsliv, 13.10.18).

Haltbrekken velger, i intervjuet med Stavanger Aftenblad, å sammenligne Norsk Vinds reklame med Greta Thunbergs kjente tale til FNs Climate Action Summit, 23. september, 2019: «People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!» Både Norsk Vind og Thunberg oppgir FNs klimapanel som kilde, men der stopper likheten. Greta Thunberg er en engasjert klimaaktivist. Norsk Vind ødelegger økosystemer og fortrenger ville dyr, fugler og insekter fra sine områder. Greta Thunbergs arbeid er idealistisk motivert. Norsk Vind tjener flere hundre millioner på å bygge ut naturen. Hvordan våger du, Lars Haltbrekken, å sammenligne Greta Thunbergs tale til FN med reklamekampanjen til Norsk Vind og Try?

«Del godene» er SVs slagord. Norsk Vind bidrar til at store verdier overføres fra fellesskapet til en liten finansiell elite. Selskapet har tjent flere hundre millioner kroner på vindkraftprosjekter som de selger videre til utenlandske investorer med kompliserte eierstrukturer. Ett eksempel er Tellenes vindpark AS, som åpnet i 2017, med 50 turbiner. Tellenes er utviklet av Norsk Vind og Zephyr. BlackRock er på Norsk Vinds hjemmeside oppgitt som eierselskap, og Google er oppgitt som kraftkjøper. I følge TV2 er Tellenes Vindpark AS eid 100 % av Tellenes Renewable Finance II DAC, som er registrert i Irland. Tellenes Renewable Finance II DAC eies 100 % Williamstown Renewable Finance II DAC, som også er registrert i Irland. Williamstown Renewable Finance II DAC eies av Global Renewable Power II (Europe) Investco, L.P, og er registrert i skatteparadiset Cayman Islands. Her havner altså grønne subsidier, finansiert av norske skattebetalere. Norsk Vind har videre markert seg med sosial dumping ved et vindkraftanlegg i Bjerkreim, hvor arbeidere fikk betalt mindre enn hundre kroner i timen.

Det kan virke som om Haltbrekken sidestiller vindkraftutbygging med klimakamp, noe som kan tyde på at han ikke har satt seg ordentlig inn i saksforholdene. Vet ikke Haltbrekken hvor arealkrevende vindindustrien er? Hver turbin krever en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. I tillegg må det bygges enorme veianlegg for å få fraktet alt sammen. Skyggekast, infralyd og iskast gir betydelig helserisiko for dyr, fugler, insekter og mennesker innenfor store områder. Turbiner inneholder giftstoffer som kan lekke ut i naturen. Også produksjon og frakt gir utslipp. I tillegg produseres det massive mengder med avfall som man ikke har noen plan for å håndtere.

Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at ofring av natur vil påvirke klodens klima i positiv retning. «Mange steder kan vindkraftverk bety økte CO2-utslipp på grunn av de store naturinngrepene. Ødelegges karbonlagrende myr, kan klimaregnskapet bli negativt», ifølge Aftenposten Innsikt (september, 2019). Dessverre har Norsk Vind bidratt til å ødelegge karbonlagrende torvmyr gjennom sin naturødeleggende industrialisering av naturen. I følge en rapport som FNs naturpanel la frem i 2019, er tap av naturareal et av klodens største problemer. En million arter trues fordi de mister sine leveområder, noe Thunberg nevner i den talen som Haltbrekken velger å sitere fra. Ser ikke Haltbrekken at Thunberg forsvarer økosystemene? Ser ikke Haltbrekken at Norsk Vind, i sin reklamefilm, argumenterer for det motsatte?

«SV reagerer på at Forbrukertilsynet har ment at en kampanje om klimaproblemene er for skremmende for barn, og at reklamefilmen derfor først kan vises etter klokka 21», skriver Stavanger Aftenblad. Betyr dette at Haltbrekken uttaler seg på vegne av hele partiet når han forsvarer reklamekampanjen til Norsk Vind og Try? Her trenger vi en klargjøring.


Christina Fjeldavli

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.