–⁠ Utover trusselen mot vold er hatet mot muslimer også noe som ødelegger hverdagen


Stopp hatet!

Angrepet i Bærum viser oss det vi burde ha visst lenge: Norge trenger en handlingsplan for å stanse hatet mot muslimer.

Det er åtte år siden Norge opplevde et massemord motivert av hatet mot muslimer. Nå har rasismen igjen trådt ut av kommentarfeltet og gått til voldelig angrep. Igjen har den tatt liv. Angrepet i Bærum gikk ikke som terroristen hadde planlagt. Men drapet og angrepet er en rystende påminnelse om at trusselen fra høyreekstremisme og rasisme er reell. Diskriminering og rasistiske holdninger rettet mot muslimer er veldokumentert, voksende problem. Det må håndteres.

Rapporten «Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskapsgjennomgang» fra Minotenk i 2018 viser at det er alvorlige problemer med diskriminering av muslimer i Norge. 27,8 prosent av respondentene svarte at de føler motvilje mot muslimer, og en femtedel (19,6 prosent) ville mislikt å ha muslimer som naboer eller i vennekretsen. Omtrent halvparten (hele 48 prosent) mener at muslimer selv er skyld i økt hets, og én av ti mener trakassering og vold kan rettferdiggjøres i lys av senere tids terrorangrep.

Utover trusselen mot vold er hatet mot muslimer også noe som ødelegger hverdagen. Muslimer føler på en utrygghet i hverdagen som må tas på alvor. Det gjør det vanskeligere å leve i Norge for hundretusenvis av nordmenn. Det senker livskvaliteten deres. Det undergraver deres adgang til samfunnet, til jobbmarkedet, til boligmarkedet, og det svekker demokratiet.

Før sommeren fremmet SVs stortingsrepresentanter Marian Hussein, Solveig Skaugvoll Foss og Freddy André Øvstegård nettopp derfor et forslag i Stortinget om en egen handlingsplan mot islamofobi. Tidligere har den norske regjeringen utarbeidet en god handlingsplan mot antisemittisme. Vi vet at slike målrettete planer fungerer. Hvis regjeringspartiene nå mener alvor med at de vil ta opp hatet mot muslimer politisk, og det ikke bare er pene ord, så ligger det altså et fikst ferdig forslag til behandling som de kan stemme over etter Stortinget åpner i høst. 

Vi må kartlegge problemet, ha gode ressurser og kunnskap i politiet for å følge det opp, så de kan iverksette en rekke målrettete tiltak mot voldelig høyreekstremisme. Det må settes inn forebyggende tiltak i skole og lokalsamfunn, og innrette varslingstjenester for hatkriminalitet og bekymringsmeldinger om radikalisering. Vefsn Kommune må også prioritere arbeidet mot rasisme og diskriminering generelt, og islamofobi spesielt. For eksempel gjennom å inkludere dette i kommunens planverk.

Vi kan ikke la høyreekstremismen og rasismen fritt spillerom i Norge. Alt for lenge har vi latt dette problemet vokse uten tilstrekkelig motstand.

Vi, mer enn mange andre land, burde vite hvilken risiko det innebærer. Det er en feil vi ikke har råd til å begå igjen.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.