Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland fylkesting, Odd Arnold Skogsholm.
DEBATT

–⁠ Utenlandsturer dekket av «hemmelige» gruppemidler

– Det vi politikere gjør skal tåle dagens lys. Det er derfor bra et er åpenhet rundt de ordninger vi politiker er omfattet av, skriver Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland fylkesting, Odd Arnold Skogsholm, i kommentar til medias reaksjoner på større midler som er brukt til politiske reiser.


De siste dagene har vi lest i avisene om fylkespolitikere fra Nordland som har reist på utenlandsturer dekket av «hemmelige» gruppemidler. I sakene er fokus på bruken av gruppemidlene, som skal bidra til at de ulike partigruppene kan utøve politisk virksomhet. 

Det vi politikere gjør skal tåle dagens lys. Det er derfor bra et er åpenhet rundt de ordninger vi politiker er omfattet av. Her er Nordland fylkeskommune i en positiv særstilling, hvor åpenhet nettopp er et viktig prinsipp – og da er jo ikke gruppemidler, og bruken av disse hemmelig. 

Fylkeskommunen er en viktig samfunnsaktør. Den skal bidra til utvikling i hele fylket og legge til rette for næring og bosetting i alle kommunene, sammen med lokalsamfunnene. Det handler altså om mer enn skoler, busser, båter og vei, kultur, og tannhelse. Skal vi utvikle et helt samfunn holder det ikke bare å fokusere på deler av dette i arbeidet. 

Vi som er fylkespolitikere i Nordland er en sammensatt gruppe. Noen er politikere på heltid, og noen har en vanlig jobb – og så møtes alle 45 representanter 5 ganger i året for fylkesting. Her behandler vi mange ulike saker, alle viktig for folk i vårt fylke. 

For mitt parti utgjør de omtalte gruppemidlene fra fylkeskommunen 219 973 kr. årlig, fordelt på 13 representanter. Dette gir 16 921 kr. pr. representant, pr. år. Dette skal dekke reiser, diett, tapt arbeidsfortjeneste for de det gjelder, overnatting, avgifter for deltakelse på konferanser med mer. 

Politikere skal ettergås – men rollen politikere har må også forstås.

Alle politikere kan bruke internett til mye – og vi kan møte folk på Teams. Det gjør vi, mye. Det erstatter allikevel ikke å oppleve det som skjer der det skjer. Besøke en fabrikk, industrihall, en laksemære, eller en skole og møte menneskene der og de historiene de har å dele, også om vi får kommunisere på et annet språk i utlandet en gang hvert 4. år. Alltid møter vi mennesker som stolt forteller om det de tror på og ønsker. Vi får innspill og ideer som kan deles videre og settes i verk.  

Skal vi få kunnskap må vi oppsøke kunnskap der den finnes. De er også viktig for å kunne bygge samhold i en politisk gruppe som skal ta vanskelige avgjørelser sammen. Felles opplevelser, inspirasjon og ikke minst kunnskap gir gode erfaringer man tar med seg videre. Dette handler også om å skape relasjoner med hverandre, vi som tross alt skal gjøre en jobb sammen. Politikere er vanlige mennesker. 

Med det fokuset på politikere som kommer fram i media kvier mange seg for å delta i politisk arbeid. Vår styrke i dette landet er at vi har et sterkt og godt demokrati. Det skal vi også ha framover. Jeg er derfor svært opptatt av at flere engasjerer seg i politikk, og det er i kommunepolitikken det starter. 

Alle fylkespolitikere har en gang være politikere lokalt, i sin kommune. I alle kommuner finnes lokalpolitikere som hver dag gjør en stor innsats for sitt lokalsamfunn. De brenner for å utvikle sitt lokale samfunn til det beste. De fleste gjør dette uten noe særlig form for kompensasjon. Det finnes også politikere lokalt som trekkes mer i lønn enn de får tilbake for å utøve sitt lokalpolitiske engasjement. 

De legger ned timer på timer med arbeid. Saksdokumenter skal leses og forstås. Mange bruker mye tid på å snakke med organisasjoner, innbyggere og næringsliv for å få sakene best belyst. Så kommer medlemsmøter, partimøter og gruppemøter før kommunestyret endelig kan ta til. Lokalpolitikere får dessverre ofte mer kjeft enn ros for sin innsats. 

Hvorfor gidder de dette? 
Svaret er enkelt. Det er fordi det er givende – og ikke minst viktig!

Jeg har til gode å møte én politiker som har som mål om å skape et dårligere samfunn. Alle ønsker det beste, men vi har tro på ulike veier til målet. Alle politikere ønsker og arbeider for å gjøre dagen og livet ditt bedre. 

Jeg er derfor uendelig glad for alle som engasjerer seg i politikk, som vil gjøre en forskjell og arbeide for fellesskapets beste. 

Skal vi ha et levende og sterkt demokrati er vi avhengig av at flere deltar politisk i sine lokalsamfunn. Det er lokalt man rekrutterer politikere til fylkesting og storting. Her har vi alle en mulighet. Politikk er for vanlige mennesker, politikk kan utføres av både deg og meg. 

Hva gjør du for å engasjere deg? Hva gjør du for å få andre motivert og engasjert og aktiv i utviklingen av samfunnet vårt? 
Kan vi sammen gjøre en jobb for å fylle listene til alle partier før valget neste høst? 

Dét hadde vært noe!

 

Odd Arnold Skogsholm
Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland fylkesting

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.