Fylkesrådsleder Tomas Norvoll presenterer strategien mot ungt utenforskap. Foto: Thor-Wiggo Skille

Utenforskap bør bli til fellesskap

7.000 ungdommer mellom 16 og 30 år står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i Nordland. – Vi må ha en nullvisjon for å hindre utenforskap, slår fylkesrådsleder Tomas Norvoll fast.

Under Oppvekstkonferansen, arrangert av Statsforvalteren i Nordland, presenterte fylkesrådsleder Tomas Norvoll bakgrunnen for arbeidet med Strategien mot ungt utenforskap.

– Det bor 1,1 millioner barn i Norge. De fleste er glade, friske og inkludert i små og store fellesskap. De trives i barnehage og skole, har venner, et godt forhold til foreldrene sine og en aktiv fritid. Men det er ikke alle barn som  opplever mestring. Opp mot 10 prosent lever faktisk i det vi definerer som utenforskap. Da er det et ansvar for fellesskapet å hjelpe. Målet må jo være at ingen skal havne i utenforskap, argumenterer Norvoll.

Skal endre nasjonale rammer

Nordland fylkesting vil i neste uke vedta en strategi der poenget er at ungt utenforskap må dreies til sosialt fellesskap. Fylkesrådsleder Norvoll vil forene alle krefter når det nå skal utformes en handlingsplan for strategien.

– Fellesskapet må stille opp for at alle barn skal ha en god oppvekst. Vi skal drive et nybrottsarbeid som vil kreve mye av fylkeskommunen, men også av samarbeidspartene våre. I arbeidet mot utenforskap skal vi utfordre egen praksis – og derigjennom også nasjonale rammebetingelser. Sammen skal vi arbeide for at barna våre og de unge voksne, raskt blir del av et sosialt fellesskap.

Samkjørte løsninger
Fylkesrådsleder Norvoll påpeker at pandemien også har påvirket utenforskapet og den psykiske helsen til unge i Nordland. Fylkesrådet vil ha fortgang i arbeidet mot utenforskap.

– Årsakene til ungt utenforskap er komplekse, ulike problemer og utfordringer henger sammen, og at de forsterker hverandre. Dette gjør at det ikke er én enkelt aktør som sitter på svarene og løsningene for å forebygge ungt utenforskap. Nettopp derfor blir en viktig del av arbeidet mot ungt utenforskap å få til et bedre og mer forpliktende samarbeid med kommunene, NAV, Statsforvalteren, Helse Nord, kulturlivet, frivilligheten og mange andre i Nordland.

Plass til – og behov for alle

Nordiske beregninger viser at omkring 6-12 prosent av hvert årskull står i fare for å havne i langvarig utenforskap, det vil si utenfor utdannelse og arbeid, og med utfordringer med å delta i hverdagslivets og samfunnets fellesskap. I Nordland er andelen beregnet til så mye som 14 prosent.

[annonse]
– Vi har et overordnet mål i strategien. Nordland har plass til – og behov for alle. Våre unge skal kjenne på tilhørighet og ha mulighet til å delta i samfunnet ut fra egne forutsetninger, argumenterer Norvoll.

Samisk fokus

Ungt utenforskap er komplekst. I strategien har man valgt å fokusere på fire kjerneområder. Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i hele Nordland. Og unge i Nordland skal møte helhetlige og samordnede tjenester – der de er.

–  I tillegg har vi et særlig ansvar for at våre samiske unge skal kunne delta i samfunnet på egne kulturelle og språklige premisser. I tillegg har vi valgt å ha et særlig fokus på barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse. Også disse skal være inkludert i Nordlandssamfunnet og skal ha like muligheter til utdanning og arbeid som alle andre, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.