Siv Mossleth, Senterpartiet. Foto: Stortinget
DEBATT

Utbygging av Vefsna? Nei!

Når det gjelder Vefsna er det slik at her er det så store naturverdier og så stort konfliktnivå at det er uaktuelt å bygge ut noe kraftverk i dette vassdraget, skriver Siv Mossleth, energipolitisk talsperson for Senterpartiet på Stortinget.


............................................................................................

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens meninger.

............................................................................................

Vefsna er et vernet vassdrag og et nasjonalt laksevassdrag som munner ut i en nasjonal laksefjord. Vefsna er natur, opplevelser og næring. Vefsna er viktig for å bevare villaksen, som vi i Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på. Når nå stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) utbasunerer at han vil bygge ut vannkraft i Vefsna fordi vi trenger mer kraft, lyder det svært umusikalsk i mine ører.

Thorheim har innsett at vi ikke har samme store strømkrise i nord som i sør fordi vi har innestengt kraft i nord. Selvsagt er det bra at folk og næring i nord har tilgang på billig kraft. Senterpartiet vil at bruk av naturressurser skal gi lokal verdiskaping! Men Høyre er en stor tilhenger av at norsk elektrisk kraft skal selges som en fritt omsettelig vare på et åpent europeisk marked.

Det er derfor rart at Thorheim ikke utbasunerer at han er kjempeglad for at dagens regjeringen ikke vil tillate flere utenlandskabler, når han ser verdien av et kraftoverskudd. Det ville virkelig støttet kampen for fortsatt overskuddskraft i nord. Men Høyre har vært en sterk pådriver for å øke eksporten av kraft gjennom en ny privat kraftkabler til utlandet (NorthConnect). 

Vi trenger både ENØK-tiltak og mer energi i Norge. Derfor vil regjeringa vil lage en samlet plan for norsk energi, som vannkraft, vindkraft og solkraft. Det skal bli en samlet plan for økt kraftproduksjon, som kommer både industrien og samfunnet for øvrig til gode og tar hensyn til miljø og lokalsamfunn.

Men vi kan ikke fortsette å bygge ut norsk natur, uten å reforhandle og stramme inn på kraftutvekslingsavtalene som sender strømmen ut av landet. De siste kablene er blitt rene eksportkabler, ikke utvekslingskabeler. Vi må beskytte forsyningssikkerheten i landet vårt. Det er beredskap i praksis. Vi har regulerbar kraft som begynner å bli en knapphet i Europa.  Noe av det første som bør gjøres forøvrig er å oppgradere eksisterende vannkraftverk, og se på nye teknologier, som havvind.

Men når det gjelder Vefsna er det slik at her er det så store naturverdier og så stort konfliktnivå at det er uaktuelt å bygge ut noe kraftverk i dette vassdraget. I Vefsnavassdraget må villaksen, naturen og opplevelsene prioriteres.

Siv Mossleth, energipolitisk talsperson for Senterpartiet på Stortinget

***

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.