"Uansvarlig og grovt villedende å spre feilinformasjon"

Ingen domstoler legges ned eller stillinger forsvinner

De siste ukene har Senterpartiet drevet en omfattende desinformasjonskampanje for å skape usikkerhet om domstolene og domstolsreformen. Flere har sikkert lest påstander fra Sp-representanter om at regjeringen vil legge ned domstoler, tinghus og jordskifteretter. 

For å gjøre det klinkende klart: Ingen domstoler blir lagt ned. Alle tinghus og jordskifteretter skal bestå!

Domstolene i Norge nyter høy tillit i befolkningen. Det er likevel noen utfordringer som bør løses; de store domstolene har ofte lang saksbehandlingstid, og noen av de små domstolene har mye ledig kapasitet som kan utnyttes bedre. Flere av de små domstolene har også problemer med å rekruttere nye dommere. Det har også vært tilfeller hvor sakene avgjøres ulikt mellom domstolene. 

Domstolkommisjonen har gjort sin vurdering og kommet med sitt forslag. Regjeringen har tatt tak i deres innstilling, og fremmet forslag til Stortinget om domstolsreform.  

Regjeringen foreslår å samle flere domstoler i større rettskretser, slik at dommerne kan ta saker ved flere tinghus innenfor sin krets. For Helgeland vil alle tinghusene bestå som i dag, vi har èn sorenskriver, men tingrettsgrensen blir nå hele Helgeland. Dermed kan sakene fordeles mer likt mellom tinghusene innenfor samme krets. Dommere kan også bli sendt mer rundt for å dømme ved flere domstoler i rettskretsen. 

Dette vil faktisk bidra til økt aktivitet i distriktsdomstoler. Ja, det vil innebære mindre administrasjon, men vil gi flere dommere. 

Alle har rett til å være uenig i denne reformen. Men det er uansvarlig å spre feilinformasjon, slik Senterpartiet gjør. 

Å påstå at en tingrett blir lagt ned etterlater inntrykk av at dørene stenger, ansatte sies opp og tilbudet flyttes. Dette er grovt villedende. For publikum blir ingenting endret, annet enn at domstolene på sikt vil bli bedre rustet. 

Vi kan ikke akseptere at Senterpartiet lar folk sitter igjen med et inntrykk av at de mister tinghuset sitt. Det skal nemlig bestå. 

[annonse]
---------------

LES OGSÅ:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.