Gjenvalgt leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Senterpartiet

Trygve Slagsvold Vedum gjenvalgt som Sp-leder

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
05.06.2021 18:56 - OPPDATERT 06.06.2021 07:00

Se listen over hele det nye sentralstyret i Senterpartiet.

På landsmøtet i Senterpartiet ble i dag leder Trygve Slagsvold Vedum og nestlederne Ola Borten Moe og Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim gjenvalgt for to nye år.

- Jeg takker for tilliten, men dette er et lagarbeid der hele partiet nå skal gjøre jobben. Vi har et sterkt lag som nå skal jobbe for gode tjenester nær folk i hele landet, sier gjenvalgt leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding. 

- Senterpartiet viser stor stabilitet i ledelsen, da i det tillegg til gjenvalg på de tre i arbeidsutvalget også ble gjenvalg på fire sentralstyremedlemmer mens to nye ble valgt. Det nye sentralstyret speiler partiet godt, med personer fra hele landet som vil bidra til god styring av partiet og landet, sa lederen i valgkomiteen Hans-Petter Aasen ved valg til nytt sentralstyre. Senterpartiet avholdt sitt landsmøte digitalt 4.-5. juni, med fylkesdelegasjonene samlet på et sted i hvert sitt fylke og sentralstyret samlet på Lillehammer. 

Her er hele det nye sentralstyret i Senterpartiet, som alle er valgt for to år:  

Leder: Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Hedmark) (gjenvalg) 

1. nestleder Ola Borten Moe (Trøndelag) (gjenvalg)  

2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Akershus) (gjenvalg)  

 

Øvrige styremedlemmer

[annonse]
1. Gro-Anita Mykjåland (Agder) (gjenvalg)  

2. Erling Emil Laugsand (Møre og Romsdal) (gjenvalg)  

3. Ivar B. Prestbakmo (Troms) (gjenvalg)  

4. Kjersti Bjørnstad (Oppland) (gjenvalg)  

5. Kari Anne Sand (Buskerud) (ny)  

6. Sigurd Erlend Reksnes (Sogn og Fjordane) (ny)  

 

Varamedlemmer 

1. vara: Bjørg Sandkjær (Oslo) (gjenvalg) 

2. vara: Geir A. Iversen (Finnmark) (gjenvalg) 

3. vara: Louise Margrethe Kvitvang (Rogaland) (ny) 

4. vara: Kjerstin Wøyen Funderud (Østfold) (ny) 

5. vara: Bent-Joacim Bentzen (Nordland) (ny) 

6. vara: Hege Nordheim-Viken (Trøndelag) (gjenvalg) 

  

I tillegg til de landsmøtevalgte medlemmene, er også disse fire medlemmer i Sps sentralstyre:  

Lederen i Senterungdommen Torleik Svelle 

Lederen i Senterkvinnene Beate Marie Dahl Eide 

Lederen i Senterpartiets Studieforbund Marit Knutsdatter Strand 

Parlamentariske leder Marit Arnstad

[annonse]