– Tror ikke sportsfiskere vil betale for kort i ei elv uten fisk

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
30.01.2019 12:21

Vefsn kommune forslår at det åpnes for generelt fiske i Skjerva.

– Undertegnede vil foreslå for Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning (VeFi) at Skjerva tas ut av forvaltningslaget idet rettighetshaverne langs Skjerva ikke kan tilby et fiske som forsvarer at det selges fiskekort i vassdraget. Vefsn kommune synes å være den eneste rettighetshaveren i vassdraget som viser noe som helst engasjement med hensyn til fisket i vassdraget, skriver kommuneadvokat Nicolai Heilemann i et brev til Fylkesmannen i Nordland.

Kommuneadvokaten har selv stått for prøvefiske i Skjerva og kan rapportere om 11 laks, 5 ørret, 2 sjøørret og 5 småfisk under perioden fra 20.08 til 12.09 2018. 

Kommunen var usikker på fiskebestanden i Skjerva og ønsket ikke å åpne for salg av fiskekort i et vassdrag der man ikke visste om det i det hele tatt fantes fisk. Man søkte derfor Fylkesmannen i Nordland om tillatelse til et forsøksfiske for å undersøke om det vandrer opp voksen anadrom laksefisk i et slikt omfang at vassdraget bør åpnes for ordinært fiske/fiskekortsalg.

– Det ble annonsert på kommunens hjemmeside at det skulle avholdes prøvefiske i vassdraget. Interesserte fiskere ble oppfordret til å delta. Kommunen utstedte 7 fisketillatelser. Imidlertid var det bare 3 fiskere som faktisk fisket. Utover i september da fisket var forventet å skulle bli bedre og bedre, inntraff en situasjon der kraftverket stoppet produksjonen fullstendig og der den øverste kilometeren av elva var bortimot fullstendig tørrlagt før noen mindre tilsig medførte at det så vidt finnes litt vann mellom steinene. Flere av prøvefiskerne uttalte at de ikke fant det bryet verdt å sette sammen stangen når det ikke var noen elv å fiske i, skriver Heilemann som mener det bør åpnes for fritt fiske i elva.

– Det vandrer opp en og annen laks og sjøørret, men i så lite antall at det ikke er noe å selge fiskekort på, skriver kommunens advokat.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.