Håpet er å nå en svarprosent på over 45,5 prosent, sier rådgiver i folkehelseseksjonen, Daniel Weiss.

Trenger flere svar – særlig fra en viss gruppe menn

Skrevet av Roger Marthinsen
10.02.2020 18:45

– Vi trenger flere svar, sier rådgiver Daniel Weiss, etter at 52.000 nordlendinger ble invitert til å delta i en fylkeshelseundersøkelse.

Dette forklarer rådgiver i folkehelseseksjonen, Daniel Weiss, i forbindelse med den store folkehelseundersøkelsen i Nordland, der 52.000 innbyggere er invitert til å delta.

Til nå har 44 prosent svart.

– Nordlendingene har vært veldig flink til å svare. Det er vi veldig stolt over. Men det mangler en del svar – særlig fra menn mellom 18 og 35 år. Vi vil gjerne ha flere fra denne gruppen med for å få de representert i større grad i resultatene vi får, sier Weiss. 

I dag er det sendt ut en lett påminning til alle de inviterte, men som ikke har svart på undersøkelsen.

– Håpet er å nå en svarprosent på over 45,5 prosent. Da vil vi oppnå høyest svarprosent i landet. For å få dette til, trenger vi kun 800 nordlendinger til å svare spørreskjemaet, sier Weiss.

Undersøkelsen tar for seg helse, trivsel og andre faktorer som påvirker helse og hverdagen til nordlendinger. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd du er med nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, spørsmål om din fysiske og psykiske helse, samt om levevaner, skader og ulykker.

– Dataene skal gi et kunnskapsgrunnlag for videre planlegging av Nordlandssamfunnet lokalt og regionalt, utdyper Weiss, og påpeker at informasjonen man oppgir er anonymt.

Spørreskjemaet har en egen del om livskvalitet. Livskvalitetsspørsmålene inngår nå i alle fylkeshelseundersøkelsene. Undersøkelsen er elektronisk. Lenke til det elektroniske spørreskjemaet sendes ut med e-post og sms til alle inviterte. Spørreskjemaet bruker sikker innlogging via ID-porten og er en trygg tjeneste levert av Universitetet i Oslo.

– Med mål om å utvikle Nordland til et attraktivt fylke å bo i for alle, trenger vi å vite i større grad hvordan man opplever hverdagen der man bor, sier Daniel Weiss.

----------

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.