Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Tre utskiftinger i Helse Nord-styret

Helse- og omsorgsministeren har bestemt hvem som skal styre Helse Nord de neste to årene.

Se oversikten over alle styremedlemmene, nederst

Helse- og omsorgsministeren har oppnevnt eiervalgte styremedlemmer og styreledere for de regionale helseforetakene. Det blir blant annet tre nye styremedlemmer i Helse Nord:

Anne Husebekk, Rune Gjertin Rafaelsen og Henrik Olsen er alle nye, og erstatter Beate Ráhka-Knutsen, Tom Erik Forså og Hans-Jacob Bønå i styret, som ut over dette er uforandret. 

Anne Husebekk har tidligere blant annet vært rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Rune Gjertin Rafaelsen (Ap) var ordfører i Sør-Varanger i perioden 2015-2021. Henrik Olsen er medlem av Sametingsrådet og har vært representerer for partiet Norske Samers Riksforbund på Sametinget.

Som tidligere er det lagt vekt på at styrene samlet sett innehar relevant kompetanse ut fra de regionale helseforetakenes formål og utfordringer, samtidig som det er ønskelig med en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i det enkelte styre, melder helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding. 

– Jeg vil takke styrelederne og styremedlemmene som nå går av for jobben de har gjort. De har lagt ned en stor og viktig arbeidsinnsats over flere år til det beste for sykehusene og pasientene. Samtidig er jeg godt fornøyd med de nye styremedlemmene og styrelederne som kommer inn. Jeg har satt sammen styrer med bred kompetanse og god samfunnsforståelse som skal bidra til å realisere regjeringens politikk. De nye styrene er godt egnet i arbeidet med å styrke vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Styrene i de regionale helseforetakene er øverste ansvarlige organ i helseregionen. Styrene skal sørge for at helseforetakene i regionene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. De har ansvar for at de helsepolitiske målene blir nådd innenfor rammene som Stortinget har vedtatt.

Styrene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte.

– Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styremedlemmene skal ikke som styremedlem representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Styret skal samlet sett representere et mangfold og bredde som dekker hele regionen, står det i pressemeldingen. 

[annonse]
Dette er et ordinært styrevalg, og styremedlemmene er oppnevnt for en periode på to år. De nye styrene får det samlede styringskravet for 2022 etter helseministerens sykehustale tirsdag 11. januar.

Styret for Helse Nord RHF skal de neste to årene bestå av følgende styremedlemmer:

Renate Larsen (styreleder), Inger Lise Strøm (nesteleder), Kari Jørgensen, Svenn Are Jenssen, Rune Gjertin Rafaelsen (ny), Henrik Olsen (ny) og Anne Husebekk (ny)

Ansattvalgte: Ann-Mari Jenssen, Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes.

***

 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.