Foto: Flickr/Arbeiderpartiet og Kristian Rødvand
TI ÅR SIDEN 22. JULI

"Norge som samfunn har aldri tatt et ordentlig politisk oppgjør"

I tida etter 22. juli ønsket mange å ta et politisk oppgjør med holdningene og ideologiene som inspirerte terroristens handlinger. I stedet har disse styrket seg, og kommer til uttrykk i økende grad i forum på Internett, skriver Gunnvald Lindset.


Den 22. juli er det 10 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og ungdommene i AUF på Utøya. Rosetogene og arrangementene som fulgte var viktige for å samle folk for å bearbeide sjokket over at noe slikt kunne skje i Norge. I tida etter var det et ønske blant mange om at vi som samfunn skulle ta et politisk oppgjør med holdningene og den høyreekstreme/fascistiske ideologien som inspirerte til terroristens handlinger.

Dette ble dessverre ikke gjort i noen særlig grad. I stedet har disse holdningene og ideologien styrket seg, og kommer til uttrykk i økende grad i forum på Internett. Det har vokst fram en ren nynazistisk organisasjon som Den nordiske motstandsbevegelsen, og høyreekstreme organisasjoner som SIAN og partiet Alliansen. 

Den høyreekstreme/fascistiske ideologien bak terroranslaget 22. juli har historiske røtter, men hentet også inspirasjon fra nyere kilder. Terroristen har selv fremholdt Fjordman som en av sine viktigste inspirasjonskilder og et ideologisk forbilde. Mye av hans tekster ble brukt av terroristen i det såkalte manifestet. Hatpropaganda på Internett var en inspirasjonskilde for en ny terrorhandling i 2019, rettet mot den islamske moskeen i Bærum, og drapet på en adoptert jente i denne terroristens egen familie. 

I fjor høst var det debatt om ytringsfrihet i forbindelse med demonstrasjoner som utartet noen ganger med angrep fra enkeltpersoner mot representanter for organisasjonen SIAN. En av lederne i SIAN har bl.a. uttrykt at «Kanskje vi på sikt må slippe ham (massemorderen, min anmerkning) ut, så vi får ryddet opp». Med dette og lignende utsagn har de uttrykkelig plassert seg selv på den mest høyreekstreme siden. 

Under den jødiske høytiden Yom Kippúr 28. september i fjor satte nynazister opp en stand foran synagogen i Oslo og delte ut løpesedler med antisemittisk propaganda. Dette skaper selvsagt frykt og utrygghet blant vår jødiske minoritet.

Rødt forsvarer ytringsfriheten som en av flere grunnleggende rettigheter. En del mener at det ikke skal være noen begrensninger, og vil avskaffe rasismeparagrafen. Men hva når SIAN oppsøker boligstrøk med mange muslimer eller nynazister står utenfor en synagoge og sprer hatpropagandaen sin? Det er forskjell på det, og å stå foran Stortinget å spy ut sitt hat og spre rasistisk og nynazistisk propaganda.

Rødt støtter forslaget om en ekstremismekommisjon som skal se på de politiske årsakene til terrorangrepet 22. juli. Norge som samfunn har aldri tatt et ordentlig politisk oppgjør med den høyreekstreme/fascistiske ideologien og det rasistiske tankegodset som lå bak angrepet, og det er et felles ansvar som Rødt vil være med og ta. En ekstremismekommisjon må være del av det forsinkede men nødvendige oppgjøret med dette.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.