Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant (H) for Nordland. Foto: Privat
DEBATT

«Tanker ved et regjeringsskifte»

Jeg møter ofte folk som sier «det blir vel ikke så store endringer», når de snakker om det forestående regjeringsskiftet. Og jeg tror de har rett.


Tross alt er vi enige om det meste på tvers av den politiske skalaen. Folk har det stort sett godt i landet vårt. Vi trenger ikke radikale omveltninger. Men politiske forskjeller er det likevel.

I boken «Mellom plikt og lyst» (2010, Forr, Njølstad, Hegge) vurderes og beskrives alle Norges statsministere. Det er en fascinerende reiseguide gjennom norgeshistorien. De statsministrene og regjeringer som huskes best er de som gjennomførte store reformer som tok landet fremover. Og de som håndterte uventede og truende situasjoner for landet på en god måte. Det er også ut fra dette Solberg-regjeringen vil bli vurdert i historiens leselys.

Solberg-regjeringen ble i 2013 valgt inn på et program for å skape flere private arbeidsplasser utenom oljen. Det handlet den gang om at vi trengte flere næringer som står på egne bein, og at vi trengte å skape mer for å ivareta et velferdssamfunn for fremtidige generasjoner.

Det målet er nådd. Før pandemien ble 4 av 5 jobber skapt i privat sektor. De fleste utenom oljen. Vi hadde sist kvartal rekordmange nye bedriftsetableringer og har aldri før eksportert for så store verdier til utlandet. Sysselsettingen stiger, arbeidsledigheten stuper, og er lavest i Nordland. Nordland opplever en enorm industrireising hvor det skapes tusenvis av nye, grønne jobber, samtidig som vi kutter klimautslipp mer enn noen gang tidligere. Sjømatnæringen, reiseliv og bygg og anlegg går svært godt. Offentlig sektor har blitt modernisert og digitalisert for å møte en ny tid.

Inntektene fra en sterk økonomi har blitt brukt til å tette hullene i det sosiale sikkerhetsnettet. De store pengene har vi brukt for å hjelpe dem som sliter mest, med psykiske lidelser og rusavhengighet. Vi har styrket den offentlige helsetjenesten med 80 milliarder kroner og topper nå kåringer av verdens beste helsevesen. Vi har utviklet bedre behandlingstilbud hvor pasienten settes i sentrum, og fått ventetiden ned. Det skal nå bygges nye sykehus i Narvik og på Helgeland. 

For at vi skal ha like muligheter i livet trenger vi en god skole. Rekordmange gjennomfører nå skolegang. 5000 flere elever får nå fagbrev eller vitnemål og står dermed langt bedre rustet til å klare seg i jobblivet. Elevene lærer bedre å skrive, lese og regne - med undervisning mer tilpasset den enkelte. Lærerens status, kompetanse og begynnerlønn er hevet. Skolen er i dag et sted å kjenne mestring, læring og trygghet for elevene våre, uansett bakgrunn og forutsetninger. 

Det er særlig i Distrikts-Norge vi har bygget landet. Solberg-regjeringen har doblet veibyggingen sammenlignet med den forrige regjeringen. Nordland er den klare vinneren med satsingen på E6, to storflyplasser, Hålogalandsveien, Ofotbanen og fiskerihavner, for å nevne noe. 5G og bredbånd er bygget ut i rekordfart. Det knytter oss sammen, og gjør hverdagen bedre og tryggere for folk og bedrifter, og utløser mer verdiskaping.

Statens fremste oppgave er å ivareta innbyggenes sikkerhet og trygghet. Da Solberg-regjeringen tok over, hadde terrorhandlingen 22. juli avdekket store mangler i landets beredskap. Nasjonalt har det blitt 2400 flere operative politifolk, og alle anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen om beredskap er fulgt opp. Politiet i Nordland har nå langt flere folk, bedre utstyr og beredskap enn noen gang tidligere. I Forsvaret er nedbygging snudd til hele 30% budsjettøkning og investeringer i strategiske kapasiteter som styrker eget forsvar og evnen til å operere sammen med NATO-allierte. Vi har startet flyttingen av Forsvarets tyngdepunkt nordover.

Med brottsjø ute i verden, har den norske skuta ikke tatt inn vann. Flyktningkrise, oljeprissjokk, Russlands okkupasjon av deler av et naboland, Brexit, og en amerikansk president som har utfordret grunnleggende felles verdisett. Vi har styrt klar av utfordringene, og videreutviklet en nordområdepolitikk som mer rendyrket handler om Nord-Norges utvikling og sikkerhetspolitikk.

Den største samfunns- og helsekrisen i moderne tid kom fra et virus med navn covid-19 og lammet en hel verden. Ifølge internasjonale rangeringer har ingen andre land enn Norge tatt bedre vare på sine innbyggeres helse og trygghet. Samtidig har økonomien kommet sterkt tilbake og vaksinasjonsgraden og beskyttelsen mot viruset er høy i befolkningen. Det viser verdien av en robust nasjonaløkonomi i bunn når krisen rammer.

Nå mønstrer et nytt regjeringsmannskap på, med en annen politisk farge. Høyre vil utgjøre en konstruktiv men aktiv opposisjon, og søke samarbeidsløsninger på tvers av partigrenser til beste for landet. 

I den nevnte boken om statsministrene, var det påfallende hvor mange som ble husket for å utvikle fremtidsrettede politiske løsninger på utfordringer som en ny tid bringer med seg. Jeg kan ikke minnes noen som ble hyllet og husket for å reversere tapte slag i Stortinget de foregående åtte årene. Det kan være verdt å ta med seg for det nye mannskapet. Likevel både tror og håper jeg at landet blir styrt trygt og godt, og vil bidra til det i opposisjon. 

Den fenomenale veksten i private jobber som nå skjer i Nordland må fortsette, understøttet av en næringsvennlig politikk, fortsatt kraftig utbygging av samferdsel, og økte utdanningsmuligheter. Det er nøkkelen til befolkningsvekst, gode liv, og store muligheter for folk i Nordland. Den største utfordringen fremover blir å tiltrekke seg folk og kompetanse til å betjene jobbene som skapes. Det er også et politisk ansvar.

Lykke til.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.