"Sykehusstriden på Helgeland er over. Det blir ETT stort sykehus i Vefsn."

Skrevet av Knut Wulff Hansen, leder VTP
15.07.2019 09:59 - OPPDATERT 15.07.2019 16:49

LESERBREV: Etter forhandlinger mellom Helse Nord, de berørte kommunene og departementet er det enighet om at ETT stort sykehus skal ligge på Nyland i Vefsn. Stedet er tilgjengelig med båt og jernbane. Det blir to DMS, et i Brønnøy kommune og et stort DMS (mindre sykehus) i Rana kommune. Til slutt handlet uenighetene om sykehuset i Rana skulle ha akuttkirurgi eller ikke. Resultatet ble akuttkirurgi også i Rana. 

Beslutningen er tatt på bakgrunnen av samfunnsanalysen, økonomiske bærekraftanalyser, medisinske argumenter og geografiske avstander. Ressursgruppen, utallige innspill fra de berørte kommunene, fagmiljøer og privatpersoner er tatt med i vurderingene.

Samfunnsanalysen konkluderte med at når det gjelder befolkningsvekst, så vil Helgeland som region tjene på at både Vefsn, Alstahaug og Rana får tilnærmet like mange arbeidsplasser, som resultat av sykehusplasseringen. 

Dersom sykehuset ble flyttet utenfor pendleravstand fra Alstahaug ville det bidratt til fraflytting og befolkningsnedgang. Samme effekt, men i noe mindre grad ville også gjelde for Vefsn. Rana ville uansett stedsvalg for ETT stort sykehus få en økning i innbyggertallet.

Økonomisk er valget også billigere. Det gjelder både investeringene og driften av Helgelandssykehusene. Denne løsningen gir tre medisinske enheter, ETT stort sykehus og to DMS. Andre alternativer ville gitt fire enheter, ETT stort sykehus og tre DMS eller to sykehus og to DMS.

Medisinske miljøer er samstemt i at ETT stort sykehus vil være det beste for det medisinske innhold og også når det gjelder rekrutteringen av fagfolk. 

Geografien på Helgeland har vært en krevende nøtt i prosessen. Til og fra Alstahaug og Rana må man passere gjennom tuneller. Toven tunellen har ikke omkjøringsmuligheter verken sommer eller vinter. Fra Alstahaug kan man nå Nyland i Vefsn med ambulansebåt. Korgen tunellen har ikke omkjøringsmuligheter på vinteren og var den direkte tungen på vektskålen for at det også ble akuttkirurgi i Rana. Selvfølgelig kan helikopter brukes, men både økonomi, vær og tilgjengelighet er begrensende faktorer. Nærheten til sør- Helgeland var også avgjørende. Ivaretakelse av nord - Helgeland ved stengt Korgen tunell og strandet helikopter var også avgjørende for at det også ble akuttkirurgi i Rana.

Endelig er det slutt på uenighetene mellom de berørte kommunene. Alle parter er hørt og de som står igjen som de virkelige vinnerne er pasientene. Helgeland er Norges fineste region og nå får den også det beste medisinske tilbudet.

Vefsn 1. mars 2020. 

Spådommen er i tråd med Vefsn Tverrpolitiske (VTP) sitt program.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.