Styreleder Dag Hårstad sier til Vefsn No at han er kjent med innholdet i brevet til administrerende direktør i etterkant av internmøtet på Mo i Rana forrige uke. Foto: Pål Leknes Hanssen

Styreleder Dag Hårstad: – Jeg er kjent med brevet fra de tillistvalgte

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
15.05.2019 10:58 - OPPDATERT 15.05.2019 21:46

Sykehuslege på Mo skal ha vært bekymret for mediaoppslag etter å ha refset Svein Arne Monsen i et internt budsjettmøte på Mo i Rana. Arbeidstilsynet uttaler at gjengjeldelse mot varslere er ulovlig.

Vefsn No har tidligere omtalt at flere ansatte ved sykehuset på Mo forlot et internt budsjettmøte forrige uke i protest mot at varsler Svein Arne Monsen deltok på møtet. Den tidligere områdesjef for akuttmedisin og kirurgi ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, sa i april opp sin stilling i protest mot prosessen rundt framtidig sykehus på Helgeland.

Styreleder kjent med brevet
NRK Nordland refererer i dag til et brev som er sendt fra tillitsvalgte ved sykehuset til administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir. I brevet står det at en av de ansatte kom med kraftig kritikk av Monsen og henviste til den pågående varslingssaken. Han fortsatte med at han ikke kjente seg igjen i kritikken og presiserte også at han hadde stor tillit til ledergruppa og administrerende direktør. 

Styreleder Dag Hårstad, bekrefter i en e-post til Vefsn No, at han er kjent med brevet fra de tillitsvalgte til administrerende direktør:

– Jeg bekrefter at jeg er kjent med brev fra tillitsvalgt til administrerende direktør. Dette blir håndtert internt, og styret vil bli orientert i førstkommende styremøte. Utover det har jeg ingen kommentarer.

Ønsket "vel hjem"
Den ansatte sykehuslegen fortsatte, i følge NRK, å framsette sterk mistillit mot Monsen. Deretter ga han tydelig beskjed om at han ikke kunne overvære møtet i redsel for hva som kunne dukke opp i media i etterkant.
Administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir, skal ha gitt sterkt uttrykk for at hun hadde forståelse for hans meninger og avsluttet med å ønske han vel hjem.

Plikter å følge opp varsler
Torunn Meosli, seniorrådgiver i arbeidstilsynet, uttaler til NRK at gjengjeldelse mot varslere er ulovlig, men at det er domstolene og ikke arbeidstilsynet sitt ansvar å vgjøre slike saker.

– Gjengjeldelse mot varslere er ulovlig, uansett hvem varselet gjelder. Arbeidsmiljøloven sier også at arbeidsgiver har en særlig plikt til å følge opp en arbeidstaker som har varslet. Arbeidsgiver plikter også å sikre at gjengjeldelse ikke skjer, sier Meosli til NRK.

Vefsn No har sendt e-post til administrerende direktør om å få en kopi av brevet fra de tillitsvalgte. Vår begjæring om innsyn ble avslått med henvisning til taushetsplikten forvaltningslovens §13. "Dokumentet er et internt dokument som inngår i intern saksbehandling og omhandler forhold slik de er definert i forvaltningslovens § 13-1.", skriver kommunikasjonsdirektør Tore Bratt i en e-post til Vefsn No.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.