I uttalelsen fra 12 ordførere sør for Korgfjellet sier man at et sykehus plassert på strekningen Mosjøen-Sandnessjøen er det eneste riktige. Bildet er fra sykehusmøtet i Mosjøen 3. desember i fjor.

– Sykehuset må plasseres sentralt på Helgeland

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
07.02.2019 18:05

ykehuset må plasseres sentralt på Helgeland

12 kommuner ble etter felles møte i Brønnøysund den 3. januar enige om å legge fram felles høringsuttalelse i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025 og ressursgruppens rapport som ble lagt fram.

12 kommuner ved ordførere er i dag enige om å legge fram et felles forslag til høringsuttalelse, og som nå skal behandles i de respektive kommunestyrer. Denne høringsuttalelsen understreker en samlet enighet om at en-sykehusmodell er den eneste riktige modellen for Helgeland, og som helsefaglig vil gi det beste akutt- og spesialisthelsetjenestetilbudet for hele Helgeland.

De 12 kommunene er enige om at det vil være hensiktsmessig å vedta struktur, og i hvilket område av Helgeland framtidens sykehus skal lokaliseres. I vår vurdering har vi valgt å legge hovedvekt på hva som er det beste for pasientene. Vi tar til orde for en sykehusstruktur som gir best mulig tilbud til flest mulig innbyggere på Helgeland.

Kommunene støtter ressursgruppas innstilling om ett akuttsykehus på Helgeland, men vil påpeke at sykehuset må plasseres sentralt på Helgeland, og at en plassering på strekningen Mosjøen-Sandnessjøen er den eneste løsningen som gir et varig kvalitativt godt tilbud, og den pasientsikkerheten som befolkningen på Helgeland både har behov for og krav på.

Høringsuttalelsen som fortsatt er til bearbeiding etter dagens innspillsmøte vil være offentlig fra mandag 11. februar. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.