Illustrasjonsfoto: Helgelandssykehuset

"Sykehuset er i alle fall ærlig på at sikkerheten til Helgelandssykehusets pasienter styres av sosiale medier"

Skrevet av Hanne Nora Nilssen
13.01.2020 09:21 - OPPDATERT 13.01.2020 11:00

«Til pasientenes beste»

Ledelsen i Helgelandssykehuset HF besluttet fredag å stanse planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen. Bakgrunnen for dette var resultatene sykehuset har på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft. Kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset skriver i dag at årsaken til den midlertidige stengingen skyldes hensyn til pasientsikkerheten og for å unngå å skape nødvendig frykt blant pasienter og befolkning. Vel, jeg ble på ingen måte beroliget av tiltaket ledelsen så plutselig satte i verk. Tvert i mot.

At Helgelandssykehuset tar pasientsikkerheten på høyeste alvor, er slik det skal være, og det er bra for oss innbyggere og pasienter. Men kommunikasjonssjefen opplyser samtidig i sitt innlegg at Helgelandssykehuset ble informert om resultatet på disse nasjonale indikatorene for operasjon av tykktarmskreft for én måned siden, altså i begynnelsen av desember. Informasjonen kom før styremøtet i Helse Nord den 18.desember hvor det skulle gjøres et vedtak om framtidig sykehusstruktur på Helgeland. For ikke å forstyrre behandlingen av denne saken, valgte da Helgelandssykhuset å avvente med sine sikkerhetstiltak.  Med andre ord valgte da Helgelandssykehuset bevisst å sette pasientenes sikkerhet til side i én hel måned.  

Nå skal det også sies at Helgelandssykehuset valgte å agere raskt da resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren ble kjent gjennom sosiale medier i forrige uke. Helgelandssykehuset fant det da riktig å iverksette tiltak av hensyn til pasientenes sikkerhet.  Og en ting skal jeg gi Helgelandssykehuset og kommunikasjonssjefen honnør for i denne saken. Sykehuset er i alle fall ærlig på at sikkerheten til Helgelandssykehusets pasienter styres av sosiale medier.


Hanne Nora Nilssen

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.