Åshild Pettersen (SV)

–⁠ SV ønsker en pause i utbygging av vindkraft!

– Jeg tenker det er klokt at vi i SV har landa på at vi ønsker en pause for å få en mer helhetlig tenkning rundt spørsmålet om vindkraft på land, sier Åshild Pettersen i Vefsn SV.


På partiets landsmøte i helga vedtok Sosialistisk Venstreparti følgende politikk vedrørende vindkraft:

Partiet ønsker en pause i vindkraftutbygging til den nasjonale rammen for vindkraft er på plass. SV ønsker å utsette konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging i samiske områder fram til Samerettsutvalg || er behandlet i stortinget.
Det skal innføres krav om at to tredeler av vindkraftverk skal eies av det offentlige.
Vefsn SVs ordførerkandidat Åshild Pettersen var til stede på partiets landsmøte og kommenterer:

– Jeg tenker det er klokt at vi i SV har landa på at vi ønsker en pause for å få en mer helhetlig tenkning rundt spørsmålet om vindkraft på land. Konsesjonene som har blitt gitt de siste årene har særlig rammet det sørsamiske området, og det er svært uheldig at man ikke har vurdert helheten av arealet som har blitt båndlagt til denne industrien opp mot de samlede ulempene for samisk næringsaktivitet som for eksempel reindrift.
Med hensyn til Øyfjellet vindkraftverk så er konsesjonen allerede gitt, men det blir svært viktig i tida framover at man sørger for at de strenge vilkårene som fulgte med konsesjonen blir oppfylt. Jeg kunne ønske meg at vi også fikk sett Øyfjellet vindkraftverk vurdert opp mot konklusjonene fra behandlinga av Samerettsutvalg II, nettopp fordi den totale mengden naturinngrep i det sørsamiske området er svært omfattende avslutter Pettersen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.